Биоразнообразието и Целите за устойчиво развитие

Биоразнообразието и Целите за устойчиво развитие

sdgs-food-azoteПланът за 2030 за устойчиво развитие представлява колективен план за постигане на мир и просперитет за всички на планетата. Изграден е около седемнайсетте Цели за устойчиво развитие, които са предназначени да решат глобалните предизвикателства свързани с бедност, неравенство, климатичните промени, вредата върху околната среда, мира и справедливостта. Тези Цели са взаимно свързани и едновременно независими: напредък в една от тях води до напредък във всички; и биоразнообразието е ключово за всички тях.

Биоразнообразието е критично важно за човешкото развитие и здраве

Биоразнообразието поддържа икономическия просперитет. Повече от половината от световния Брутен вътрешен продукт (БВП) – равен на прибилизателно 44 трилиона долара – е средно или много зависим от природата. От хората, които живеят в бедност, над 70% зависят, поне частично, от природни ресурси, за да се издържат, било то чрез риболов, скотовъдство, лесовъдство или други професии свързани с природата.

Природата е основен източник на много от лекарствата в модерната медицина. Различни растения, животни и микроби позволяват на научните работници да изследват и разбират човешката физиология и да я лекуват от заболявания. Четири милиарда души разчитат основно на природна медицина и около 70% от лекарствата срещу рак са или природни продукти, или синтетични, но вдъхновени от природата.

Екосистемите регулират климата на Земята като улавят и съхраняват парникови газове. Нещо повече, здравите екосистеми могат да предоставят 37% от нужното смекчаване за ограничаването на повишаващата се глобална температура. Съответно, когато вредим на екосистемите – от торфени зони до мангрови гори до тропическите дъждовни гори – те “освобождават” въглерод вместо да го съхраняват. 

Биоразнообразните екосистеми могат да помогнат със справянето с природни катастрофи като наводнения, бури, цунамита, лавини, свлачища и суши. Също така могат да ни защитят от разпространението на болести. Там, където има високи нива на местно биоразнообразие, нивото на инфекция от зоонотични заболявания, като COVID-19, е по-ниско.

Постигане на устойчиво развитие

Влиянието на човешка дейност – промени поради обработка на земята, свръх-експлатация, производството на парникови газове и последващите климатични промени, замърсяване и разпространението на не-местни видове – е очевидно.

Всяка година 13 милиона хектара гори; и десертификацията на 3.6 милиарда хектара земя. 8% от всички познати животински видове са изчезнали и 22% са в риск от изчезване. В същото време, замърсяването унищожава крайбрежните води; много рибни видове драстично намаляват. Човешките дейности също допринасят за условия, в които много вируси могат да бъдат прехвърлени от животни върху хора много по-лесно, което води до инфекциозни болести като COVID-19.

Според доклад, публикуван тази година, необръщаем упадък в природната околна среда създава сериозни заплахи за прогреса направен през последните две десетилетия към постигането на Целите за устойчиво развитие. Много по-оптимистичното бъдеще е все още постижимо, но само с драстични промени в политиките за развитие, стимулите и действията.

Часът на природата дойде

Остават 10 години за постигането на Планът за 2030 за устойчиво развитие и с влизането ни в Десетилетието на действията за постигане на Глобалните цели, 2020 се превръща в годината, която ще издиктува дали ще успеем или ще се провалим. UNEP и партньорите й ще водят Десетилетието за възстановяването на екосистеми; и ключови международни срещи, като Конференцията на страните към Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, ще поведе всички към световни действия.

Възобновяването на загубеното биоразнообразие е единственият начин да възстановим и подкрепим една здрава планета – и животите, които зависят от това. Време е да преусмислим връзката ни с природата и да поставим околната среда в сърцето на вземането на решения.

Материалите в тази статия са взети от официалния сайт на Свеотния ден на околната среда.