Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ): „Качественото образование намира решения на проблемите, както медицински, така и икономически“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ): „Качественото образование намира решения на проблемите, както медицински, така и икономически“

1920x1080В серия от интервюта ще ви представим как университетите, членове на Българската мрежа, се справят със ситуацията и доколко съумяват да отговорят на нуждите на своите студенти и преподаватели. Първият институт, който отговори на нашите въпроси, е Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Екипът разказа за дистанционния режим на работа, допълнителните инициативи, извлечените ползи и равносметките. Технологични въведения в образователния процес са въведени преди настъпването на кризата – въпрос на шанс или визия? Разберете защо мениджмънтът на университета отдава успешното адаптиране на стремежа си към постоянно усъвършенстване…

Какви промени предизвика COVID-19 във Вашия университет? С какви предизвикателства се сблъскахте? 

ВУЗФСпецификата на образователните услуги и научно-изследователската дейност, множеството партньорства и съвместни проекти с бизнес и образователни организации в страната и чужбина, наложиха бързото намиране и прилагане на адекватни решения от страна на ВУЗФ за справяне с предизвикателствата от промените, наложени от COVID – 19. 

В кратки срокове трябваше да бъдат осигурени условия за непрекъснатост на образователния процес, здравословна и сигурна среда за административните служители, преподавателите и студентите, да бъде подсигурено продължаването на съвместната работа на научните екипи.

Форматът на всички планирани работни срещи в страната и чужбина трябваше да бъде променен и адаптиран, така че изпълнението на поставените задачи и постигането на планираните цели да бъде осъществено в срок.

Особено предизвикателство се оказа работата с националните и европейските институции, които трябваше в кратки срокове да дадат своите указания за работата по текущите и предстоящите проекти, финансирани от тях.

За продължаването на проектите, финансирани със собствени средства, като любимата за десетки ученици от средните училища Финансова академия на ВУЗФ, също трябваше да бъде преформатирана бързо.

Какви действия предприе Вашият университет във връзка с преодоляване на последиците от COVID съобразно 10те принципа на Глобалния договор на ООН ?

ВУЗФ премина изцяло на онлайн режим на работа. Всички лекции, упражнения, изпити, консултации и работни срещи започнаха да се провеждат онлайн. За всеки студент е осигурено неограничено облачно пространство, където да съхранява лекции и проекти.

Комуникацията между преподавателите и учащите е директна и двустранна – както по време на една традиционна лекция в университета. Всичко е автоматизирано и удобно. Осигурени са видеолекции по всяка учебна дисциплина. Смело можем да твърдим, че успяхме много бързо да отговорим на нуждата на студентите и да продължим учебния процес също толкова бързо и ефикасно.

Повечето от служителите работят от вкъщи, а за тези, за които това не е възможно, е осигурена сигурна работна среда, като са въведени лични мерки за предпазване, осигурени са дезинфектанти и лични предпазни средства (маски и ръкавици), завишени са хигиенните изисквания, като на всеки час се почистват и дезинфекцията повърхностите в общите и мокрите помещения.

Наред с учебния процес, ВУЗФ организира и редица онлайн обучения, лекции и различни инициативи. Бизнес университетът проведе онлайн публична лекция (уебинар) с Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, относно приликите и разликите на фискалната политика на България за последните 15 години и потенциалните модели на фискална политика след кризата с коронавируса. В уебинара участие взеха повече над 120 души.

В допълнение ВУЗФ организира ежеседмично онлайн лекции по финансова грамотност за ученици от средните училища, в които взимат участие средно по 20 ученици от различни училища.

Как осъществихте прехода към дигитално и облачно обучение? Какви канали и платформи за обмен на информация използвате?

Част от стратегията на ВУЗФ всъщност е да следва световните тенденции във висшето образование и да въвежда иновации постоянно – в методите и инструментите на обучение на студентите, както и в преподаваните дисциплини. Така че дигитализацията, наложена от разпространението на COVID-19, не ни изненада.

В предишните години ВУЗФ работеше много активно по дигитализацията си. Дълго преди настъпването на настоящата криза, ВУЗФ предостави възможност на всички кандидат-студенти да кандидатстват онлайн, а на студентите и преподавателите си – да ползват цифрови информационни ресурси и бази данни. ВУЗФ има изградена платформа за онлайн обучение, която следва най-новите тенденции за предоставяне на дигитално съдържание, като в същото време се възползва от възможностите, които предлагат различни платформи като Google Meet, Zoom и др.

Какви са отзивите на студентите и преподавателите?

С радост установихме, че нашите преподаватели много бързо се адаптираха и дигитализираха преподаваното учебно съдържание в изключително кратки срокове.  В целия процес изключително активни бяха и студентите ни – от тях получихме подкрепа и високи оценки за начина на провеждане на учебния процес и продължаващото му надграждане и развитие.

Обратната връзка от партньорите на ВУЗФ също е много добра. Текущите договори се изпълняват без забавяне и без намаляване на качеството на предоставяните услуги

Как кризата промени и ще промени образованието?

На фона на това, че голяма част от бизнеса се парализира заради разпространението на COVID–19 и повечето търговци спряха своята дейност, ВУЗФ се опитва да покаже другата страна на монетата – на бизнеса, който се адаптира към ситуацията и успява да трансформира своя бизнес модел, така че да продължи работа си въпреки всичко, и най-важното: да продължи да предлага висококачествена образователна услуга. Това е от особена важност, тъй като решенията на проблемите, както медицински, така и икономически, се очакват именно от образователните институции.

640x360Тази криза повече от всякога ни показа, че курсът, следван от ВУЗФ през последните години, за дигитализация и широко използване на новите технологии в образованието, е правилен и че трябва да използваме настоящата ситуация, за да продължим отговорното инвестиране в нови технологии, както и дигитализирането на повече услуги, с мисъл както за хората, така и за околната среда.

До момента в образованието, а може би и в редица други сфери, кардиналните промени се случваха много несигурно. COVID-19 ни показа, че трябва да сме подготвени за всякакви промени оттук насетне и да имаме готовност за бърза адаптация.

Какви изводи си извадихте с настъпването на кризата за общността на ВУЗФ?

Вярваме, че от всяка една трудна ситуация могат да се извадят много ценни уроци. Ние видяхме къде трябва да продължим да работим и да се развиваме, за да можем да предлагаме все по-добро образование.

Това, че успяхме да останем обединени в условията на социална изолация заедно със своите служители, преподаватели, студенти и партньори в страната и чужбина, е доказателство за професионализма и добрата работа на целия колектив.

Продължаваме да работим и да намираме решения, защото това е нещото, което ни мотивира да продължим все така – напред и нагоре!