За неправителствени организации

Стъпка 1: Членство в Глобалния договор на ООН

1. Изгответе кратко писмо за ангажираност /Letter of Commitment/ на английски език, адресирано до генералния секретар на ООН и подписано от най-високопоставения ръководител на Вашата организация. Образец на писмото. Чрез него Вие изразявате ангажираност към:

а) Глобаленя договор на ООН и десетте принципа;

б) участие в партньорства за подкрепяне целите на ООН;

в) Вие не се задължавате да предавате Комюнике за напредъка, но може да го направите по свое желание.

2.Прикачете дигитално копие на писмото за ангажираност /Letter of Commitment/, подписано от най-високопоставения ръководител на Вашата компания.

Онлайн инструкции за членство в Глобалния договор на ООН на  неправителствени организации

Стъпка 2: Присъединяване към Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, местна инициатива

1.Потвърдено членство в Глобалния договор на ООН

2. Да сте запознат с Правилник за приемане на нови членове 

3. Да попълните набора от документи за нов член

За повече информация, както и помощ при подготовката на документите, може да се свържете със Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”:

Дарина Георгиева
Изпълнителен директор
Тел: + 359 2 4282 015
Моб: + 359 882 173 188
E-mail:   secretariat@unglobalcompact.bg 
бул. “Христо и Евлоги Георгиеви” 169
София 1504, България