„Отговорният избор”: за проекта

Програмата „Отговорният избор” е идея на компаниите членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Мрежата припознава своята роля в решаването на значими обществени проблеми като наличието на непрозрачни практики за защита правата на потребителите, неетичен маркетинг, увеличаване на консуматорското поведение, неинформиран и неосъзнат избор на потребителите за стоките и търговските марки, които подкрепят със своите покупки.
Основната цел на проекта е чрез прозрачност в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите, и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора.

отг избор
Информационна брошура

С този проект искаме да поставяме гражданите във все по-активна позиция, за да имат самочувствие и чувство за дълг, че всичко зависи от тях.
Програмата официално бе открита с бизнес закуска с представители на компаниите-лидери, на която присъства и архитектът на Глобалния договор на ООН, г-н Георг Кел, като бе реализирана и акция в градска среда (флашмоб) на студентите от ТК „Любен Гройс“. Пилотното издание на програмата включва вътрешно-фирмени обучения на служителите по темата за отговорното потребление и избор и взимането на решението за покупка. На следващ етап ще бъдат добавени и развити темите за информирания избор, за ролята на подвеждащата реклама, гражданското образование и др.

Прочетете повече тук относно второто издание на програмата “Отговорният избор” през 2016 г.