Издание 2013г.

 Компании – лидери:

 Инициативната група по проекта включва носителите на идеята компании-членки на Българската мрежа: Контур Глобал Марица Изток 3 АД, Овергаз Инк. АД и ТехноЛогика ЕАД, както и Фондация “Помощ за благотворителността в България”, която помага на социално отговорни компании да създават и осъществяват програми, насочени към общностите, клиентите и служителите.

Тази година инициативата пилотно се провежда в още 8 компании: Асарел Медет АД, Делойт България ЕООД, Аурубис България АД, Медийна група България он ер АД, Пиреос банк България АД, Мтел АД, Адвокатска кантора „Доковска, Атанасов и съдружници”, Огняново-К АД и СИ банк АД.