Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”: “Корона вирусът се оказа много голям двигател за дигитализацията, и постави нови модели на управление – значително по-гъвкави и прозрачни.”

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”:
“Корона вирусът се оказа много голям двигател за дигитализацията и постави нови модели на управление – значително по-гъвкави и прозрачни.”

В серия от интервюта ще ви представим как университетите, членове на Българската мрежа, се справят със ситуацията и доколко съумяват да отговорят на нуждите на своите студенти и преподаватели.
Вторият университет, който отговаря на нашите въпроси е Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”. МГУ подготвя кадри за минерално-суровинния отрасъл, гръбнакът на българската икономика, и вече 60 години се слави с приноса си към интелектуалния потенциал на България. Екипът на висшето учебно заведение разказва за предизвикателствата, причинени от кризата, предприетите мерки за предпазване на студенти, преподаватели и служители, както и новите възможности, които са се открили поради дигитализацията и дистанционното обучение. Научете повече за дейностите на МГУ по време на криза…

  1. Какви промени предизвика COVID-19 във Вашия университет? С какви предизвикателства се сблъскахте? 

3За първи път от основаването си Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” спря присъствените учебни занятия – лекции, упражнения и консултации. Безпрецедентната ситуация предизвика големи сътресения в обществото, което наложи бързото намиране и прилагане на адекватни решения от наша страна.  В много кратки срокове положихме всички усилия и продължаваме ежедневно да предприемаме мерки, за да можем да осигурим и гарантираме на първо място здравето на преподавателите, служителите и студентите. Много бързо успяхме да преминем към дистанционна форма на обучение и да продължим да изпълняваме нашата мисия и дълг, като преподаватели – да предаваме знанието и непрекъснато да усъвършенстваме методите и процесите за ефективно, отворено за нови възможности предаване на знания. Отменихме редица планирани работни срещи в страната и чужбина, но се адаптирахме бързо и ги провеждахме онлайн, така че да спазваме предварително заложените ни срокове. Настоящата кризисна ситуация ни позволи да погледнем под друг ъгъл на процеса на обучение, в посока отваряне на нови възможности и ни даде възможност да направим качествен скок- да покажем, че инженерните науки са науките на бъдещето, че кадрите, които подготвяме, са способни да се справят във всякакви ситуации.

1

  1. Какви действия предприе Вашия университет във връзка с преодоляване на последиците от COVID през призмата на 10-те принципа на Глобалния договор на ООН ? 

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” премина изцяло в онлайн режим на работа. Предоставихме възможности за платформи и програмни продукти, подходящи за обучение на студенти, в т. нар.  “виртуални класни стаи”. Лекциите, упражненията и консултациите ни са под формата на конферентни разговори. В курсовете засилихме присъствието на курсови задачи, тестове и казуси, които студентите ни самостоятелно решават. Въведохме интуитивна и бърза платформа за изцяло онлайн кандидатстване в МГУ. За служителите, за които не е възможно да работят от вкъщи осигурихме сигурна работна среда, като сме въвели лични мерки за предпазване и сме завишили хигиенните изисквания.

  1. Как успяхте да направите прехода към дигитално и облачно обучение? Какви канали и платформи за обмен на информация използвате във Вашия университет? 

Като част от мерките за предотвратяване на разпространението на COVID ежедневието в университета трябваше да се промени коренно в течение на няколко дни. Непредсказуемото развитие на ситуацията ден за ден направи невъзможна бавната адаптация към променящите се условия на живот. Пандемията силно ограничи университетските дейности – библиотеката и сградите на факултетите останаха затворени респективно беше ограничен достъпът до литература и бяха преустановени присъствени занятия. Изискваха се  бързи и гъвкави действия за разумно използване на времето за осигуряване безпроблемния преход от аудиториите към онлайн преподаването. Бяха набавени всички необходими материали за обезпечаване на нормалния им режим на работа в домашни условия.  Както повечето висши училища, така и МГУ използва възможностите, които предлагат платформите като Zoom, Teams, Google Classrooms и др.

  1. Какви са отзивите на студентите и преподавателите?  

Ситуацията, пред която бяхме поставени, беше предизвикателство за преподавателите и тест за търпението на студентите. Щастливи сме, че и академичният състав, и студентите от МГУ “Св. Иван Рилски” подходиха с разбиране и бързо се адаптираха. Резултатите, които получаваме нямаше как да са факт, ако коя и да е от двете страни не работи в синхрон. Както вече споменахме, наложи се  необходимостта студентите да могат да развиват писменото си изразяване, както и своите умения за самообучение и управление на времето. Притесненията, които всички имахме, предвид инженерните науки, които предлагаме, днес не съществуват. Отгласът на възможностите, които предоставят различните платформи за самоподготовка на студентите, е положителен. Учебният процес протича гладко, за което свидетелства обратната връзка от двете страни.

  1. Как кризата промени и ще промени образованието?

Пандемията Covid-19 обърна много неща с главата надолу, но животът трябва да продължи с всички пречки и предизвикателства. За съжаление безпрецедентната ситуация замрази голяма част от бизнес секторите. Удовлетворени сме, че минерално-суровинната индустрия не е сред тях. Гръбнакът на всички индустрии продължава да работи и сме щастливи, че подготвяме кадри, които очевидно са способни да се справят със ситуацията. Корона вирусът се оказа много голям двигател за дигитализацията, и постави нови модели на управление – значително по-гъвкави и прозрачни. Целта на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да продължи обучението на своите студенти на обичайно качествено ниво.

  1. Въпреки затрудненията, кризата откри ли и нови възможности за университета?

2Ограниченията, наложени от пандемията, откриха нови възможности пред нас за провеждане на засилена виртуална кандидатстудентска кампания. В тези условията бъдещите кандидат-студенти ще трябва да направят своя избор къде да продължат образованието си респективно да се изправят пред първото от поредица важни житейски решения. Университетът предлага възможност за кандидатстване онлайн – само в три лесни стъпки, през изключително интуитивна и достъпна платформа.

Снимки: МГУ