Месец първи: отговорният бизнес като антидот срещу рецесията

Месец първи: отговорният бизнес като антидот срещу рецесията

3. News_OG-site-revМесец след като COVID-19 удари България, бизнесът все още се намира в кризисна ситуация. Пандемията продължава да върлува, разбивайки очакванията за бързо възстановяване на икономическите мощности. Първоначалните реакции бяха гръмки и на места хаотични, но изглежда компаниите продължиха опитите си за адаптиране към актуалната обстановка и след четири седмици ги виждаме да се изправят на крака. В текста ще ви запознаем с примерите на компаниите – членове на Българската мрежа на ГД на ООН: в техните последващи реакции се открива един балансиран подход за справяне с кризата, включващ дългосрочни и солидарни мерки за всички заинтересовани страни. 

  • Непрекъсваемост на операции и доставки

Предприятията в първичния сектор са сред най-големите производители и работодатели у нас. Тъй като от тяхната стабилност зависи икономиката и сигурността на страната, от първостепенно значение в епидемиологичната обстановка бе да не бъде прекъсван техният работен режим. Сигурната работа на енергийните компании означава и сигурна енергийна система за битови, индустриални и административни потребители.

3. КГМИЗТака нашите членове АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, „Асарел-Медет“ и „Овергаз“  своевременно въведоха физическото дистанциране без да бъдат повлияни производственият процес и доставките. В ядрената централа се предприемат всички необходими мерки с цел да се запази здравето на работещите и да се осигури надеждната експлоатация на ядрените енергоблокове. „Овергаз“ гарантира непрекъсваемостта на снабдяването с природен газ за дома и за бизнеса, а „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълни мощности, с всички предпазни средства, за да осигури надеждната работа по производство на електроенергия. „Асарел-Медет“ АД също продължава работата си и изпълнява ритмично своя производствен и бизнес план.

Компаниите от банковия сектор оптимизираха още повече дигиталните си услугите, така че да се улесни достъпността от вкъщи:  Пощенска банка въведе BANK@HOME, а ОББ разшири портфолиото си от дигитални услуги с мобилното банкиране ОББ Мобайл.
За софтуерните компании работата от дистанция е сравнително позната, но дистанционната организация на работния процес, която се налага в момента, е предизвикателство за повечето работодатели. В подкрепа на бизнеса в България ТехноЛогика създаде специален пакет на облачното решение ни за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress STAYHOME.

Отговорните компании са добър пример за мобилизиране на ресурси при настъпването на извънредното положение. Докато то продължава да е в сила, предприятията не се ограничават до задължителните превантивни мерки като дезинфекция на пространствата и избягване струпването на хора чрез ротационен и дистанционен режим на работа. Броени седмици по-късно на втори план излизат допълнителните действия, предприети с цел да се укрепи жизненоважната верига на доставки. Редовни разплащания и изпълнение на задълженията към служителите, държавните органи и към доставчиците са гарантирани от компаниите, с което се затвърждават техните стабилни позиции, солидарност и цялостно коректно присъствие в средата по време на кризата.

  • Прозрачност в комуникацията към служители и контрагенти

3. Асарел-МедетВ разгара на COVID-19 комуникациите се консолидираха като неизбежен инструмент за активизиране на общността и същевременно овладяване и смекчаване на кризисната ситуация. Изпращането на навременни, целесъобразни съобщения, които изразяват ясни послания са съществени – по този начин компаниите вдъхват доверие и спокойствие сред клиенти и  служители и си дават време за обмислени, последователни действия. Макар и не толкова видимо отвън, всички компании залагат на силата на вътрешните комуникации. например се разпространяват извънредни информационни бюлетини за борбата с пандемията, работи и денонощна телефонна линия за сигнали и предложения на работещите. „Овергаз“  се грижи за служителите си с ежедневни бюлетини, информация за вътрешни мерки, рецепти за култура, физическо и психическо здраве.  

По отношение на управлението на комуникацията с контрагенти, примерите на членовете на Мрежата са достойни. „Е&Y“, “Aurubis” и “Технологика” представляват различаващи се по мащаб компании, които допълват действията си с подходяща комуникация. Публикации с актуална информация са достъпни на корпоративните страници и профили, адресирани до партньори и клиенти – съобщения, с които последните биват уведомени, че ситуацията няма да промени договорените доставки. 

Освен официалните съобщения, можем да срещнем коментари и интервюта на експерти от съответните компании в медиите, в които те предоставят на аудиторията полезна информация за своите услуги и мерките с оглед на кризата. Подобен открит подход, разбира се, има положителен ефект върху по-широк кръг заинтересовани страни.

  • Грижа за служители и засегнати колеги 

Грижата за безопасността и здравето на служителите е сред първостепенните ангажименти на компаниите.  Оценка на риска, инструктажи, предпазни средства, дезинфекции, ограничаване на контакти и струпвания, медицинско осигуряване и грижи, доставка на храна са сред най-разпространените мерки. В някои компании е осигурена възможност за тестване на служителите за COVID-19 за сметка на работодателя. 

Solvay Sodi_Panorama_2017_1Изключителен е примерът на Група Solvay: тези дни стана ясно, че тя създава фонд за предоставяне на допълнителна подкрепа, както финансова, така и нефинансова, за всеки служител, който може да изпита трудности, поради въздействието на пандемията.  Основният капитал на фонда ще се набира от лични доброволни вноски от заплатите на изпълнителния директор, на изпълнителния комитет на Групата и от разширения висш лидерски екип, които единодушно са взели решението да се откажат от 15% от годишните си заплати до края на годината. Всички допълнителни средства  ще бъдат предназначени за благотворителни дейности и изследователски организации, занимаващи се с COVID-19.

Отличен пример за грижа за възрастните колеги са действията на Доброволен пенсионен фонд „Доверие„: те изпратиха на всички свои 793-ма пенсиони служители хранителни продукти, което ще даде възможност на хората от най-уязвимата група в обществото да останат у дома по-дълго време, без да се налага да излизат да купуват хранa. На служителите си над 60-годишна възраст фондът предоставя 10 дни допълнителен платен отпуск за сметка на компанията.

  • Грижа за уязвимите членове на обществото

С обявяването на карантината компаниите трябваше да реорганизират процесите си и да намерят възможно най-бързо оптимални решения за бизнеса си. В първоначалната суматоха се повиши рискът най-уязвимите и изолирани групи в обществото, които разчитат на корпоративна подкрепа, да останат пренебрегнати. Социално слабите, децата в социалните домове, възрастните самотни хора, хората в неравностойно положение – които по принцип са в периферията на обществото, продължават да изпитват остра нужда. Важно е в извънредни моменти като настоящия те да не бъдат изоставяни и за тази цел някои от представителите на българския бизнес се откроиха със своите жестове на солидарност.

Българската мрежа застана зад Българска хранителна банка, като призова компании и граждани да предоставят помощ чрез маски, дезифектанти, гориво, опаковъчни материали, финансови дарения и дарения на хранителни продукти от оператори  на храна. Откроиха се дарението на „Захарни заводи“ от 200 000 билкови пастили, които ще бъдат раздадени на нуждаещи се домакинства в страната като част от пакети с хранителни продукти, и финансовото дарение на Kaufland България за подпомагане дейността на БХБ.

3. ПостНякои компании създадоха маркетингови win-win кампании в полза на борбата с COVID-19 и засегнати групи. Пример за това е съвместната кампания за даряване на средства за всяко безконтактно и онлайн плащане на „ОББ“ и Mastercard и инициативата за отказ от хартиена фактура на „Овергаз“ , с която компанията се ангажира да дарява по 1 лв. за всеки неин клиент, преминал към получаване на фактура по електронен път.  

И така, след направения обзор на първите критични седмици от настъпването на COVID-19, виждаме редица компании в България адаптивни, солидарни и в готовност за обмислени действия с дълготраен резултат.  

А какви ще са следващите стъпки в отговор на пандемията?
Ще следим заедно с Вас. Българската мрежа приветства жестовете на всички отговорни компании, независимо дали са членове на организацията или не.
Пишете ни на secretariat@unglobalcompact.bg.  

Вижте първата статия Бизнесът в България по време на криза – отговорност и солидарност.

Обзорът подготвиха за вас: Велина Филипова § Дарина Георгиева