Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” ефективно използва дистанционно обучение

minno-geolozhki-universitet-sv-ivan-rilskiМинно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” ефективно използва дистанционно обучение

27 април 2020 г.

За първи път от основаването си Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е принуден да спре присъствени учебни занятия – лекции, упражнения и консултации. 

Настоящата ситуация е безпрецедентна. Бързото разпространение на КОВИД-19 предизвиква големи сътресения в обществото и представлява сериозна заплаха за здравето и живота на хората. За малко повече от месец животът ни се промени драстично. В специално обръщение към служителите, преподавателите и студентите на университета Ректорът на МГУ “Св. Иван Рилски” проф. д-р инж. Ивайло Копрев информира за предприетите мерки и следващите стъпки на университета по време на кризисната ситуация. Можете да прочетете цялото съобщение тук

МГУ

Ръководството на Университета полага всички усилия и ежедневно предприема мерки за да може да осигури и гарантира на първо място здравето на преподавателите, служителите и студентите. “Нашият дълг и мисия, като преподаватели е да предаваме знанието и непрекъснато да усъвършенстваме методите и процесите за ефективно, отворено за нови възможности предаване на знание. Минерално-суровинната индустрия е гръбнака на всички индустрии в България и тя работи. Подготвяме кадри, които са способни да се справят със създалата се ситуация. Вярваме, че можем и ще преборим кризата!”, казва проф. Копрев. 

Висшето учебно заведение, което осигурява високо-квалифицирани инженери в областта на геологията, минното дело, енергийно-суровинния отрасъл, промишлено строителство, опазване на околната среда и други инженерни специалности, провежда ефективно учебните си занятия дистанционно.

МГУ 2В курсовете е засилено разработване на курсови задачи, решаване на тестове и казуси, които студентите могат да изпълняват самостоятелно и да изпращат обратно по електронен път до преподавателите. Всички  практики за зимния семестър през 2020-2021 учебна година са отменени. Здравето и безопасността на служителите, преподавателите и студентите на университета винаги е било от първостепенно значение.

МГУ “Св. Иван Рилски” остава един от най-активните членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Университетът поддържа добре изградената и дълбока връзка, която има с бизнеса в България, особено дружества, които са в минерално-суровинния отрасъл, част от които са най-големите компании в страната- Асарел-Медет, Аурубис България, Dundee Precious Metals, Овергаз и много други.

Научете повече за историята, програмите и постиженията на университета в краткото видео  тук.