Наистина ли трябва да отидем до Милано, за да спасим света?

БМГД на Милано Експо 2015

Представител на Българската мрежа на Глобалния Договор взе участие в конференция „Last Call to Europe 2020”, организирана от CSR Europe и Милано Експо.

От 1 май до 31 октомври 201 5г. под мотото Прехрана за планетата, Енергия за живот /Feeding the Planet, Energy for Life/ се провежда Световното изложение Милано Експо 2015.

Първите изложения са в Париж 1844г. и Лондон 1851г. и от тогава насам светът се обединява на всеки 2-3 години за да обърне внимание на значими за обществото теми.

Милано Експо е най-голямото до сега събитие, посветено на храната – празник и среща на култури и светове, пътешествие около света, изложение на човешкия прогрес. В продължение на шест месеца 140 страни и международни организации показват най-добрите технологии и отговори на жизненоважната нужда да гарантираме здравословна, безопасна и достатъчна храна за всички, опазвайки планетата и нейното равновесие. Над 20 милиона посетители на територия от 1.1 милиона м2 могат да видят различни култури, храни и да почерпят идеи за справяне с прехраната.

Именно по време на Експото CSR Europe и Милано Експо организираха специална конференция „Last Call to Europe 2020”, на която чрез Манифеста бе отправен призив за действие към компаниите и правителствата за да отговорят на предизвикателствата, дефинирани в Стратегия 2020. Конференцията бе платформа за среща на иновативните виждания на компаниите за устойчивост.

Със сигурност със средствата за Експото могат да се нахранят много от гладуващите – по данни на ООН има 2 милиарда хронично недохранени или гладни хора, а в същото време всяка година се изхвърлят 1.3 милиарда тона храна.

Така погледнато отиването ни в Милано е излишен разход на средства и енергия и няма да спасим света. Но едно толкова мащабно събитие може да бъде поглед в бъдещето, да предизвика сериозно внимание и действия към проблемите и възможностите.

Автор: Даринка Георгиева

–––––––––––––

CSR Europe е най-голямата водеща европейска бизнес мрежа за КСО, в която членуват над 70 корпорации и 42 национални партньорски организации бизнес мрежи. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е неин национален партньор.