Политика за ползване на Лого

Нашата политика за използване на Логото на Глобалния договор на ООН

По принцип Логото на Глобалния договор на ООН се използва само от самата инициатива, но организацията насърчава участниците и членовете с добра репутация да използват логото с надпис „We Support“. То може да бъде използването на интернет страници или актуални материали, чрез които да комуникирате ангажираността Ви към инициативата и да повишите осведомеността за Глобалния договор на ООН

Вижте политиката за изпозлването на Логото на | English | العربية | Français | Español |

Разрешение за ползване на Логото

За да използвате логото „We Support“ трябва да изпратите молба използвайки онлайн системата за ползване на лого, Всяко използване на логото „We Support“ се нуждае от предварително одобрение.

Изключение прави логото за Комюникето за напредък (COP logo), което е достъпно за членове, които искат да го включат в Комюникето си за напредък без предварително разрешение. Можете да го свалите от снимката отдолу.

Brand Guidelines

При използването на логото „We Support“ с разрешение, моля, придържайте се стриктно към насоките и правилата за изпозлването, разпространяването и форматирането му, описани в Насоките за бранда на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Brand Guidelines)

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и нейните компании-членове стриктно спазват правилата за използването на логото на инициативата. Допълнителна информация можете да намерите в Политиката на Глобалния договор на ООН за използването на логото (United Nations Global Compact Logo Policy)