Промените, които предстоят

Общо събрание на (Facebook Cover)

Новата бизнес стратегия на Глобалния договор на ООН

Процесите на трансформация, през които преминават държавите, обществата и бизнесът днес налагат преосмисляне на бизнес целите, нови стратегии за развитие и предприемане на нови модели на поведение и отчетност. 

Повлиян от тези процеси, Глобалният договор на ООН актуализира стратегията си за насърчаване и утвърждаване на отговорното поведение на бизнеса, базирано на 10те принципа на ООН, за постигане на Целите за устойчиво развитие. Тя включва ангажиране на международните компании на локално ниво, активиране на местния бизнес, нови инструменти за подпомагане на дейността на фирмите по SDG и нова форма на отчетност чрез усъвършенствано Комюнике за напредък. 

Изпълнението на тази стратегия е осъществимо с активното участие на локалните мрежи, каквато е и Българската Мрежа. Като част от световната организация, ние се ръководим от стратегическите насоки и оперативни стандарти на Централата на Глобалния договор. Същевременно, Мрежата не просто спазва десетте принципа и насоките – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата и функционирането на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Във връзка с новата стратегия, имаме удоволствието да Ви поканим на среща-разговор с Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact, която ще представи предстоящите промени и възможностите за ангажиране на компаниите. Срещата е отворена за всички компании – участници в инициативата на Глобалния Договор и клоновете им в България, независимо дали са членове на Българската Мрежа.  Представянето ще бъде на англ. език. 

Срещата с г-жа Тараци ще се проведе след редовното годишно Общо събрание на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, на което ще бъдат представени отчет за дейността за 2021 г. и план за работата през настоящата година. Общото събрание стартира в 14:00 часа и е отворено за присъствие на представителите на компаниите-членове на Глобалния договор, но без право на глас. 

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022 г., вторник, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.

Представяне на новата стратегия на Глобалния договор на ООН: 16:00 часа

RSVP: 16 септември на secretariat@unglobalcompact.bg