Стопански факултет на СУ: „Успяхме да подпомогнем работата на българските учители за преминаване към дигитално образование“

Стопански факултет на СУ: „Успяхме да подпомогнем работата на българските учители за преминаване към дигитално образование“

SU1В следващото интервю от поредицата, посветена на университетите у нас по време на кризата, разговаряме със Стопанския факултет на Софийски университет за дейностите, реализирани от различните факултети. Четете по какъв начин Алма Матер се справя с предизвикателствата от COVID-19 и как проучванията, реализирани от него в самия разгар на пандемията, допринасят за преодоляването на ударите върху обществото.

Какви промени предизвика COVID-19 във Вашия университет? 

С оглед запазване здравето на служителите и студентите в условията на пандемията и съобразно наредбите на Министерството на здравеопазването, учебните занятия в Университета се провеждат дистанционно. Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на Университета и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа, до която имат достъп с потребителското си име и парола от Системата за управление на студентска информация (СУСИ).

Какъв е отговорът на най-големия български университет в т.нар. „нова нормалност“, наложила се като резултат от пандемията?

На сайта на университета бе създадена специализирана страница – СУ и C-19, на която всеки студент, кандидат-студент и преподавател може да се запознае със заповедите на Ректора, издадени във връзка с COVID-19, и да открие полезни връзки с информация за дейността на университета и отделните факултети, както и промените, които се налагат с дистанционния режим на работа. Всъщност, страницата е полезна и за широк кръг потребители, тъй като тя предодоставя линкове към разнообразни източници на достоверна информация, разглеждащи проблема от различни гледни точки: здравна, социална, икономическа, културна, медийна, психологическа. Събраните на едно място линкове могат да отведат всеки заинтересован до разработки, научни публикации и статии с надлежна информация по темата.  

Представителите на академичната общност на СУ в областта на медицината, биологията, физиката и математиката имат ключова роля при изследването и разясняването на ефектите от вируса. Материалите, към които препраща страницата СУ и C-19, са разпределени в раздели. Раздел „Какво са SARS-CoV-2 (коронавирус) и заболяването COVID-19“ препраща към презентация на Биологическия факултет на СУ, озаглавена „Основното за коронавируса и епидемията“.  В раздел „Имунен отговор на организма. Лечение. Ваксина“ могат да бъдат намерени редица научни статии на достъпен език, сред които такава от доц. д-р Виктор Атанасов, Физически факултет на СУ: „Върху намалението на степента на смъртност от COVID-19“. В раздел „Може ли да се прогнозира развитието чрез математически модел“ са предложени разработки на екипа от Факултета по математика и информатика (презентация Стохастично моделиране на пандемията от COVID-19).

Но работата за много от колегите не е само самостоятелна. Мнозина работят в партньорство с цел обединяване на усилия и ресурси за по-широк принос. Така например HPC лабораторията на Софийския университет в София Техпарк включва изчислителните си възможности в работата на международен проект за изследване на начина, по който работи вирусният протеин. В лабораториите на Биологическия факултет на СУ бяха проведени успешни изпитания на маски, разработени в БАН и в Института за отбрана и международна сигурност.  Преподаватели от Факултета по химия и фармация разработиха надежден гел-дезинфектант за ръце, съобразен с всички изисквания, който вече е в производство. Колегите от сдружението Авиационно-Космически Форум (АКФ) към Физически факултет конструираха и произведоха шлемовете за нуждите на медицинските работници в борбата им с вируса. Всички разходи по производството и доставката в лечебните заведения бяха поети от сдружението. До момента безвъзмездно са дарени 5000 защитни шлемове на българските медици в най-големите болници в страната. 

Примерите за сътрудничество и солидарност, проявена от представители на академичния състав и студентите през изминалите месеци, са много и в горните редове бяха споменати само част от тях.

Какви действия предприе Вашият университет във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19 съобразно 10те принципа на Глобалния договор на ООН?

Ролята на СУ „Св. Климент Охридски“ е определяща за цялостното развитие на обществото – както чрез формирането на подготвени кадри, така и чрез научно-изследователска дейност, която да бъде в помощ на институциите при взимане на правилни решения. 

FEBA-SPRINGФакултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти проведе проучване сред 1345 учители, което представя моментната картина на начина на адаптиране на учителите към извънредната ситуация и необходимостта да преминат към нов начин на работа без предварителна подготовка. Докладът следва да бъде предоставен на институциите, ангажирани с проблематиката на обучението, включващо преподаването и ученето в системата на средното образование.

Що се отнася до Стопански факултет на СУ „Св. Климет Охридски“, той се ръководи от принципите на устойчив растеж чрез образование и осигуряване на достъп до знание както при нормални обстоятелства, така и в необичайна обстановка, каквато е пандемичната. Бяха проведени серия от проучвания и лекции в партньорство, които целяха да обхванат социално-икономическите измерения на кризата. 

От началото на 2020г. Стопански факултет на Софийския университет и УНИЦЕФ България стартираха партньорство за създаване на обучителна програма и изграждане на капацитет у бизнеса и студентите за защита правата на децата, утвърждаване на устойчиви социални бизнес модели и достигане на Глобалните цели за устойчиво развитие. В рамките на това партньорство бяха проведени два онлайн семинара на тема „Солидарност и отговорност на бизнеса по време на С-19“ и „Икономически ефекти на С-19 върху частния сектор“.

По време на извънредното положение Стопанският факултет, фондация „Каузи“, чрез програмата си „CSR Advice Box и Junction Bulgaria, проведоха експресно изследване „Проучване на доверието на младите хора по време на COVID-19“. Изследването бе проведено онлайн сред 160 български студенти в периода 3-16 април 2020 година. Основната цел на изследването бе насочена към получаването на резултати, които да подпомогнат ръководствата на висшите училища и компаниите, да отговорят максимално на нуждите и очакванията на младите хора за справяне с пандемията.

Стопански факултет заедно фондация „Каузи“ ABC Design проведоха серия от 3 уебинара на тема „Компаниите и кризата – отговорност, комуникации и възможности“. Обсъжданите теми по време на онлайн сесиите включваха: ефективни КСО практики в условия на криза, комуникации и КСО дейности в условия на криза, потенциал, често допускани грешки, подбор на канали и менажиране на отзвука.

Уебинар на тема „КСО и комуникации в условията на корона вирус криза със силна практическа насоченост и добри практики“ проведоха д-р Марина Стефанова и Жюстин Томс. В онлайн-инициативата се включиха над 40 участници.

От 1-ви до 30-ти април в Стопанския факултет се състоя онлайн месец на кариерното развитие. Инициативата стартира с откриването на Онлайн Стопански факултет в рамките на платформата за електронно обучение на СУ. В Онлайн факултета бе отворена рубрика „Кариерен форум 5.0 – Юбилейно издание“, в която всички студенти на Стопанския факултет можеха да разгледат видео-визитки на работодатели, осигуряващи гъвкави възможности за работа и стаж.

Как бихте оценили промените, които настъпват в образованието, и считате ли, че Софийски университет се адаптира успешно? 

Софийският университет е един от най-динамично развиващите се публични университети в България. За нас в периода на извънредното положение бяха водещи не само здравето и сигурността на студентите и преподавателите, но и непрекъснатостта на качествения обучителен процес. Като отговорни лидери в образованието, колегите от различните факултети се фокусираха върху онези наши предимства, с които сме най-полезни на своите студенти и обществото като цяло. Създавахме и споделяхме активно важно за гражданите съдържание, свързано с новата ситуация; проведохме специални изследвания; участвахме с експертни мнения в публичните дискусии. Екипите от изследователските звена разработиха нови продукти, направиха програми за симулационно моделиране, участваха като дарители и доброволци.

В Стопански факултет ние се възползвахме от предимствата на доброволната изолация и успяхме да организираме редица виртуални срещи и инициативи с водещи български и международни лидери на мнение, експерти и успешни предприемачи. Студентите и докторантите ни работят върху обучението си и вече пълноценно използват всички възможности на дигиталното образование. Партньорствата ни със сродни университети и представители на бизнеса се укрепиха и се откриват нови възможности, които ще надграждаме в дните напред. 

Особено сме радостни, че успяхме да подпомогнем работата на българските учители за преминаване към дигитално образование и в периода на извънредно положение Сдружението на завършилите Стопански факултет обучи над 16 000 колеги за работа в дигитална среда в помощ на дистанционното обучение в българските училища чрез платформата http://edu.mon.bg. По данни на Алфа рисърч България е лидер в ЕС за водене на нормален образователен процес на 67% от децата в училище.

1Pic 2Pic