Стажантска програма

На 12 юли 2011г. стартира първата стажантска програма на „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН“ (БМГД), организирана съвместно със стажантската програма на „Овергаз Инк.“.

Кандидатстващите могат да изберат от две позиции за своя стаж: „ПР и Връзки с обществеността“ и „Специализирани Преводи“. Стажовете са с продължителност два месеца, като стажантите сами определят работните си часове.

Две от основните цели на програмата са да се увеличат знанията и уменията на младите хора в областта на КСО и работата в неправителствена организация, както и популяризиране на инициативата на ГД измежду младите хора.

Благодарение на стажантската програма, младите хора се сблъскат с бизнес атмосферата, завързват нови контакти и преживяват нови емоции. Освен това стажантите имат възможност да присъстват на срещи, проведени в офиса на БМГД.