България се присъедини към новите цели за устойчиво развитие на ООН  на Срещата на върха, която се състоя на 25 септември 2015г. в Ню Йорк, в централата на ООН. Новият дневен ред на ООН, озаглавен “Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” за първи път включва и личното благополучие на всеки един гражданин на планетата като обща цел на обществото. Със стратегията 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие светът да се извади от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса.

На 1 март 2016 г., само 5 месеца след Срещата на върха в Ню Йорк, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира среща-дискусия, където представи своя Стратегически план 2015+ пред  заинтересовани страни в обществото за работа и постигане на Целите за устойчиво развитие.

Събитието под надслов „БИЗНЕСЪТ – СИЛА ЗА ДОБРО” беше със специалното участие на Президента на Р България, г-н Росен Плевнелиев, който представи своето виждане за включването на страната ни в работата по изпълнение на Целите.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира дискусията, за да заяви, че съзнава отговорността и възможността да докаже на обществото, че бизнесът има важна съзидателна роля и ще бъде проактивна страна в начертаването на пътя и постигането на Целите. 

Панелистите в дискусията, г-н Спирос Номикос, Солвей Соди АД, г-н Тим Курт, Аурубис България АД, доц. д-р Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и финанси, г-н Гари Левсли, КонтурГлобал Марица-изток,г-н Сашо Дончев, Овергаз Инк. АД и г-н Стефано Коста, Девня Цимент АД, обсъдиха целите, които отговорният бизнес е разпознал като актуални за България и около които е обединил усилията си за реализация.

Г-н Траянов, заедно с участниците в дискусията връчиха на Президента персонализиран екземпляр 01 от Стратегическия план 15+, като гаранция за неговото изпълнение.

Българската мрежа е една от 13-те локални мрежи със страгегически планове за изпълнението на Целите.