Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) е сдружение с нестопанска цел, което има национален, контролен и експертен съвет, както и общо събрание.

Председател и национален съвет

 1. Огнян Траянов, Председател на НС на БМГД на ООН и изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД
 2. „Асарел Медет“ АД, представлявано от Инж. Делчо Николов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
 3. Пощенска банка, представлявана от Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съветзпълнителен директор
 4. „КонтурГлобал Марица Изток 3”, представлявано от Красимир Ненов, Главен изпълнителен директор
 5. „Овергаз Инк.” АД, представлявано от Сашо Дончев, Изпълнителен директор
 6. „Софарма“ АД, представлявано от Огнян Донев, Изпълнителен директор
 7. Фондация BCause, представлявана от Елица Баракова, Изпълнителен директор

Контролен съвет

 1. „АЕЦ Козлодуй“
 2. „Аурубис Булгария“
 3. Инвестор Медия Груп, в лицето на Висше училище по застраховане и финанси

Експертен съвет 

 1. Анна Финджикова, „Асарел Медет“ АД
 2. Гергана Петровска, „Овергаз Инк.” АД
 3. Елена Кръстева, директор „Комуникационни стратегии и КСО“, „Софарма“ АД
 4. Елена Матеева, мениджър „Реклама и Комуникации“, „Софарма“ АД
 5. Марио Каменов, Директор на Център за продължаващо и професионално обучение
 6. Меглена Генева, Ръководител отдел „Връзки с обществеността“, ТехноЛогика