Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) е сдружение с нестопанска цел, което има национален, контролен и експертен съвет, както и общо събрание.

Председател и национален съвет

 1. Димитър Цоцорков, Председател на НС на БМГД на ООН и председател на Надзорния съвет на “Асарел Медет” АД
 2. “Овергаз Инк.” АД, представлявано от Светослав Иванов, Изпълнителен директор
 3. Фондация BCause, представлявана от Елица Баракова, Изпълнителен директор
 4. “Асарел Медет” АД, представлявано от Инж. Николай Пелтеков, Изпълнителен директор
 5. “Лидл България” ЕООД, представлявано от Милена Драгийска, Изпълнителен директор
 6. “Аурубис България” АД, представлявано от Тим Курт, Изпълнителен директор
 7. “Солвей соди” АД, представлявано от Спирос Номикос, Изпълнителен директор
 8. “Софарма” АД, представлявано от Огнян Донев, Изпълнителен директор

Контролен съвет

 1. “Кауфланд България” ЕООД
 2. “Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 3. “Висше училище по застраховане и финанси”