Членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН са: