Програмите и проилизащите от тях проекти на БМГД на ООН са в изпълнение на Глобалните цели за устойчиво развитие и прилагането на Стратегическия план 2015+  на Мрежата. 

Българската мрежа цели и ще продължи да мотивира и вдъхновява различните заинтересовани страни в развитието и споделянето на техните собствени планове и постигането на същия синергизъм, който характеризира и колективните проекти на Мрежата и е нужен за превръшането на Глобалните цели в реалност. 

В своята работа, Българската мрежа дава приоритет на колективните проекти. Създадохме стил на работа и традиции как да обединяваме капацитет, за да постигнем ново ниво на Корпоративна Социална Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална Отговорност.

В дейностите по колективните проекти големият и разнообразен капацитет и ресурси като цяло, възможностите за обмен и многократно използване дават синергизъм – ново ниво на ефективност и ефикасност. По-значими резултати като мащаб и качество, по-добро осмисляне на вложените ресурси. А това са и основните критерии за добър мениджмънт. 

По-долу може да намерите информация за настоящите проекти и отговарящите им Цели за устойчиво развитие. За повече информация за някоя от инициативите, може да изпратите и запитване на  secretariat@unglobalcompact.bg.

Цел:

„Игри за добрини“

Проектът „Игри за добрини“ цели да покаже, че отговорните компаниии, доброто здраве на служителите, спортът и каузите могат да вървят ръка за ръка. За целта Мрежата организира спортни турнири, в които всяка участваща компания се бори за избрана от нея социлна кауза. Така печелейки турнира, печели и избраната от отбора кауза, за която отива събрания награден фонд. „Игри за добрини“ е част от колективната програма на Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН „Здрави на работа“ в изпълнение на Стратегическия план 2015+ за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие и по точно Цел 3 “Осигуряване на здравославен начин на живот и стимулиране на благосъстиянието на всички във всички възрасти”. 

Научете повече

Цел:

„Гордея се с труда на моите родители“

Основната цел на програмата „Гордея се с труда на моите родители” е да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Програмата създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания; и дава възможност на компанията по недвусмислен начин да покаже на служителите и работниците си, че оценява техния принос пред най-важната аудитория за тях – децата им. Програмата е отворена за участие за всички заинтересовани компнии, които споделят ценностите й. 

Четвъртото издание на прорамата бе част и от европейската инициатива за „Пакта за младежта“  (Pact for Youth ) на CSR Europe. 

Научете повече

Цел:

„Детски базар на професиите“

“Детски базар на професиите” е иницитива подпомогаща ранното кариерно ориентиране, която среща децата с различни професии, експерти, които разказват за спецификата на различните професии и професионалисти в сферата на кариерното ориентиране.

Второто издание на “Детски базар на професиите” събра над 1600 посетители на 25 и 26 ноември в Националния дворец на културата. В събитието взеха участие 35 лектори от различни професионални области, а на 13 щанда децата се докоснаха до макети и инсталации, представящи дейностите на някои от специалистите.

Научете повече

Цел:

„Отговорният избор“

Програмата „Отговорният избор” е идея на компаниите членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Мрежата припознава своята роля в решаването на значими обществени проблеми като наличието на непрозрачни практики за защита правата на потребителите, неетичен маркетинг, увеличаване на консуматорското поведение, неинформиран и неосъзнат избор на потребителите за стоките и търговските марки, които подкрепят със своите покупки.

Програмата „Отговорният избор” спечели една от петте престижни международни награди на Глобалния договор на ООН през 2017 г. Отличието бе връчено по време на Годишната среща на Глобалния договор на ООН, провела се в Индия под надслова „Глобалните цели – двигател за местния бизнес“ (Making Global Goals Local Businesses).

Научете повече

Цел:

„Световен ден на околната среда“

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН чества световния ден на околната среда всяка година от 2012 г. насам. Мотото на 2016-та „Дивото зове за живот” се фокусира върху бракониерството, незаконната търговия с диви животни или трофеи от тях, и нерегулираното рибарство, които водят до застрашаване на множество животински и растителни видове.

Научете повече

Цел:

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата българска организация, подписала Европейския пакт за младежта, който бе провъзгласен по време на Европейския форум Предприятие 2020. С него Комисията и европейски бизнес лидери се ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции. Основната цел на всички участници е да подобрят възможностите на младите хора да си намерят работа.

Пактът е иницииран от CSR Europe (Европейската бизнес мрежа за КСО) и призовава всички компании, социални партньори, предоставящи образователни услуги и други заинтересовани страни, да създадат и консолидират партньорства в подкрепа на младежкото включване и заетост.