Комюнике към Глобалния договор

 

Комюнике към Глобалния договор

За да отбелязват напредъка в работата по Десетта принципа на Глобалния договор, компаниите и нестопанските организации трябва да предоставят комюнике на даден период от време.

Научете повече: