За компании

Стъпка 1: Членство в Глобалния договор на ООН

1. Изгответе кратко писмо за ангажираност на английски език /Letter of Commitment/, адресирано до генералния секретар на ООН. Образец на писмото. 

*Забележка: Писмото за ангажираност е образeц върху стандартната бланка с логото на Вашата компания и трябва да бъде подписано от най-високопоставения ръководител (само на английски език). С него се ангажирате към:

а) Глобаления договор на ООН и Десетте принципа

б) Участие в партньорства за подкрепяне целите на ООН;

в) Изготвяне и подаване на Комюнике за напредъка веднъж годишно.

2. Прикачете дигитално копие на писмото за ангажираност /Letter of Commitment/, подписано от най-високопоставения ръководител на Вашата компания.

Онлайн инструкции за членство в Глобалния договор на ООН за  частни компании

Стъпка 2: Процедура за присъединяване към Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, местна инициатива

Сдружение “БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН” е приемник на неформалното обединение на търговци, граждански организации, синдикални организации и академични институции в България, които са членове на Глобалния Договор на ООН и прилагат обществено отговорни практики. Изисквания към кандидата:

1. Да е търговец, юридическо лице и неговите клонове, регистрирани на територията на Р България.

2. Потвърдено членство в Глобалния договор на ООН

3. Да e запознат с Правилник за приемане на нови членове 

4. Да e попълнил набора от Документи за нов член 

За повече информация, както и помощ при подготовката на документите, може да се свържете със Сдружението:

Дарина Георгиева
Изпълнителен директор
Тел: + 359 2 4282 015
Моб: + 359 882 173 188
E-mail:   secretariat@unglobalcompact.bg