За контакти

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”

Екип/Секретариат

Изпълнителен директор: Дарина Георгиева
Стратегически комуникации: Елена Стефанова-Матеева

Адрес за кореспонденция

София 1407, България
ул. „Филип Кутев“ 1

Банкова сметка:

Титуляр: Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН
Банка: Пощенска банка
Сметка: BG55 BPBI 79421016 390801
Валута: BGN