За контакти

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”

Екип/Секретариат

Изпълнителен директор: Дарина Георгиева, darinka.geogieva@unglobalcompact.bg

Стратегически комуникации: Надя Синигерска, pr@unglobalcompact.bg

SDG програмен мениджър: Ивана Цветкова, programs@unglobalcompact.bg

Координатор локални проекти: Поля Колева, coordinator@unglobalcompact.bg

Дигитално съдържание: София Цветкова, social@unglobalcompact.bg

Адрес за кореспонденция

София 1407, България
ул. “Филип Кутев” 1

Банкова сметка:

Титуляр: Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН
Банка: Пощенска банка
Сметка: BG55 BPBI 79421016 390801
Валута: BGN