Един Солвей/Една планета

2Илхам Кадри, главен изпълнителен директор на Солвей: “В Солвей използваме науката за решаване на ключови екологични и социални предизвикателства. С амбициозния ни нов 10-годишен план акцентираме върху насърчаване на устойчивостта в нашето портфолио, операции и на работното място, за да стимулираме създаването на изключителна дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни. Вярваме, че Един Солвей/Eдна планета ще ни позволи да насочим инвестиционните си решения към подобряване на технологиите, които използваме в заводите си, подкрепа за нашите слушители и местните общности, както и за генериране на достатъчна възвращаемост за нашите акционери. Солвей възнамерява да се възползва от широк набор от инструменти за постигането на тези цели, включително инвестиции, развиване на продукти и решения в областта на човешкия капитал и дигитализацията.”

Вижте плана за устойчивост на Солвей тук.