За проекта

ПРОЕКТ „ГОРДЕЯ СЕ С ТРУДА НА МОИТЕ РОДИТЕЛИ”

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ НАКРАТКО?

– Комбинация от събитие тип “Ден на отворените врати” /посещение на децата на служителите на работното място и конкурс за децата на служителите.

– Представяне на бизнеса и отделните професии, които се срещат в компанията.

– Запознаване на децата с други интересни и важни теми: парите и тяхната роля, безопасността на работа и в интернет, здравеопазване, опазване на околната среда и др.

ЗАЩО?

Проектът „Гордея се с труда на моите родители” възникна като идея на компаниите-членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН при обсъждане на значими обществени проблеми, в чието решаване Мрежата припознава своята роля – безспорно, такива проблеми за нас са влошаването на качеството на образованието, липсата на връзка между образованието и реалния бизнес, липсата на кариерно образование и ориентиране в училищата. А съвременните изследвания показват, че днешните деца ще имат в живота си по няколко професии, ще имат нужда постоянно да овладяват нови технологии и умения, да се адаптират много бързо към променящите се условия за работа, да бъдат приспособими, креативни и независими.

В момента много младежи избират просто място, където да учат, вместо професия, която желаят да работят. В училище децата нямат възможност да се запознаят с различни професии; да разберат какви лични качества, знания и умения трябва да притежават; къде и как могат да ги придобиват и развиват. С този проект ще работим за решаването на тези проблеми, като поставим на фокус ценностите – на труда, старанието и ученето, като ги пренесем на територията на нашите работни места, за да покажем на децата реална работна среда, да ги срещнем с професионалисти, да им покажем в друга светлина работата на техните родители и да им припомним, че за да постига успехи, човек трябва да продължава да учи през целия си живот.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта „Гордея се с труда на моите родители” е да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Проектът създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания; и дава възможност на компанията по недвусмислен начин да покаже на служителите и работниците си, че оценява техния принос пред най-важната аудитория за тях – децата им. Този проект е за фирми, които се гордеят с приноса си към обществото и вярват, че служителите им са не само най-ценният им актив, но и техният най-добър посланик в общността. В рамките на проекта, децата научават много нова информация, полезна за тяхната обща култура и бъдещото им кариерно им ориентиране; изгражда се позитивна и емоционална връзка между семействата на служителите и компанията и, не на последно място, служителите придобиват самочувствие и удовлетвореност от признанието, което получават за своята работа. Проектът има за цел и да помогне да децата в по-горната възрастова група да се ориентират в избора си на образование и професия.

За инициаторите

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е основана през септември 2010 година от 20 водещи компании и организации, членове на Глобалния договор на ООН, които обединяват своите усилия в прилагането и разпространението на обществено отговорни практики. Сдружението координира локалната мрежа на ГД на ООН в България, която включва повече от 140 търговци, граждански обединения и академични институции от цялата страна. Чрез лидерството на своите членове организацията си поставя за цел да утвърждава обществено-отговорно поведение сред българското общество и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, развитие на обществото и защита на околната среда.

Днес компаниите изпълняват три дългосрочни програми: 1/                Бизнес ценности; 2/      Образование и кариерно развитие; и 3/ Стил на живот.

Инициативна група: Състои се от носителите на идеята на проекта компании-членки на Българската мрежа, които консултираха и одобриха първия вариант на този Наръчник: Контур Глобал Марица Изток 3 АД, Овергаз Инк. АД и ТехноЛогика ЕАД.

Проектни лидери 2013: Групата се състои от компаниите-участнички в първото издание на проекта: Овергаз Инк. АД, КонтурГлобал Марица Изток 3 АД,  ТехноЛогика ЕАД, Асарел Медет АД, Делойт България ЕООД, както и Аурубис България АД, България он Еър АД, Пиреос банк България АД, Мтел АД, Адвокатска кантора „Доковска, Атанасов и съдружници”, Огняново-К АДи СИ банк АД.

Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) е организацията, която разработи в концепцията на проекта и състави Наръчника. ФПББ помага на социално отговорни компании да създават и осъществяват програми, насочени към общностите, клиентите и служителите.