Какво е биоразнообразие и защо е важно?

 Какво е биоразнообразие и защо е важно?

Какво е биоразнообразие?

biodiversity-eventБиоразнообразието представлява разнообразието от живот на Земята, което включва 8 милиона различни видове растения и животни, екосистемата, в която живеят и генетичното разнообразие между тях.

Биоразнообразието е една комплексна, взаимносвързана мрежа, в която всеки член има важна роля и допринася към системата по начини, които понякога са невидими за нас. Храната, която ядем, въздухът, който дишаме, водата, която пием и климата, който прави нашата планета благоприятна за живот идва от природата. 

Защо биоразнообразието е важно?

Биоразнообразието е основата, която крепи живота на земята и във водата. То влияе на всеки аспект от човешкото здраве, предоставя чист въздух и вода, питателна храна, научно знание и източници на медицина, защита срещу болести и възможности за облекчение на климатичните промени. Промяната или премахването на един елемент от мрежата би повлияло на цялата система от живот и може да доведе до много негативни последствия. Без природата, животът на Земята не би бил възможен.

Влиянието на човешката дейност

Човешката дейност значително е променила три четвърти от земната повърхност и две трети от водната площ на Земята. Само между 2010 и 2015 година, 32 милиона хектара гори са изчезнали; а пък за полседните 150 години, броят на живите коралови рифове е намалял наполовина. Вечните ледове се топят с несрещана досега скорост докато киселиността на океаните расте, което заплашва продуктивността му.

Различни видове диви животни изчезват с десетки до стотици пъти по-бърза скорост сега сравнено с последните 10 милиона години; и в следващите 10 години, 1 от всеки 4 познати вида може да изчезне от лицето на земята.

Намираме се на прага на масово измиране; и ако продължаваме по същия път, загубата на биоразнообразие ще доведе до сериозни последствия за човечеството, включително сриването на хранителните и здравните системи.

Загубата на биоразнообразие и COVID-19

Появата на COVID-19 ясно показва, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме системата, която поддържа човешкия живот. Когато променяме деликатния баланс в природата – навлизайки яростно в дивия свят, намалявайки генетичното разнообразие в животинските популации, причинявайки климатични промени и екстремни метеорологични събития – ние сме създали перфектните условия за разпространението на вируси между човешките и животинските популации. Природата ни изпраща ясно съобщение.

Часът на природата дойде

Възвръщането на загубеното биоразнообразие е единственият начин да възстановим и поддържаме здрава планета. Това би било възможно само когато разгадаем мрежата от живот, в която живеем и започнем да оценяваме факта, че тя работи като цялостна система. Време е да преоткрием нашата връзка с природата и да я поставим в центъра на решенията ни.

Конвенцията за биологичното разнообразие разпознава биологичното разнообразие като критично важна част от една здрава планета. В тази връзка, Програмата на ООН за околна среда (UNEP) и нейните партньори помагат на различни държави да създадат техни Стратегически планове за действие за национално биоразнообразие (National Biodiversity Strategic Action Plans). Също така UNEP подкрепя важни платформи за знание насочени към екосистеми и биоразнообразие, като Global Forest Watch, the Global Peatlands Initiative и The Interfaith Rainforest initiative

Материалите в тази статия са взети от официалния сайт на Свеотния ден на околната среда.