Лизе Кинго: Обединен бизнес, за да преборим COVID-19 чрез десетте принципа

Лизе Кинго: Обединен бизнес, за да преборим COVID-19 чрез десетте принципа

picture-3

Изправяйки се срещу глобалната заплаха COVID-19, генералният секретар на ООН Антонио Гутереш обяви война на вируса. Съобщението му е ясно: 

Ние, човечеството, се изправяме срещу вируса заедно и ще се справим заедно. Разпространението на COVID-19 ще достигне пика си, ще отмине и нашите икономики ще се възстановят”.

Междувременно ние трябва да действаме заедно, за да забавим разпространението му и да се грижим един за друг, особено за тези, които са в най-голям риск: възрастните и болните, бедните и изолираните. Също така трябва да обръщаме специално внимание на тези, които са най-уязвими икономически: малкият бизнес, работниците по веригата за доставки и жените, които често отговарят за непропорционална част от тежестта на грижите.

Сред истинския и повишаващ се риск от глобална рецесия, финансовите пазари страдат, и Главният секретар на ООН ни моли да сме спокойни и разумни, констатирайки – “Сега е време за благоразумие, не паника. Наука, не стигма. Факти, не страх”.

Като глобално бизнес общности, нека се водим от решителност, солидарност и благоразумие в седмиците и месеците, които предстоят. Нека разчитаме на силата на десетте принципа на Глобалния договор и да се съюзим срещу пандемията COVID-19.

Специален апел от Глобалния договор на ООН за обединение

Днес, Глобалният договор на ООН отправя специален апел за действие от страна на компаниите към пандемията: Нека всички компании да предприемем колективни действия за намаляване на скоростта на разпространение на COVID-19 и да се изправим заедно, за да направим възстановяването възможно.

Докато вирусът продължава да се разпространява по цял свят, трябва да застанем зад глобалните усилия предприети от Световната Здравна Организация, правителствата и здравните органи, за да предотвратим, намерим и да се справим с пандемията – практически, финансово и чрез стабилната провизия на достъпни залежи на стоки от първа необходимост, комунални и други услуги.

Най-малкото трябва да сме сигурни, че работници и служители имат достъп до безопасна работна среда, като предприемем всички нужни предпазни мерки за ограничаване излагането им на вируса. Също трябва да внимаваме с работниците в глобалната верига за доставки, които често живеят и работят в близка дистанция без достъп до здравеопазване. Трябва да се обединим в солидарност и да предприемем действия, за да предпазим служители и работници във веригата за доставки от катастрофални здравни разходи, неплатен отпуск, безработица и дългосрочна икономическа рецесия.

Бързото възстановяване зависи от постоянството на бизнеса

В условията на взаимосвързана глобална икономика вече виждаме “прекъсване” на вериги за доставки и търговия, което заплашва финансовата стабилност на компании и икономиките. Според оценки на икономистите на ООН вирусът COVID-19 може да струва на глобалната икономика повече от един трилион щатски долара. 

Нашите икономики ще се възстановят по-бързо ако предоставим нужната подкрепа за непрекъснатосто на бизнеса. Но това означава, че ще трябва да си помагаме. Дори в лицето на приближаваща рецесия, компаниите трябва да намерят начин да уважи настоящите договори, като се позволява гъвкавост при доставките и квотите. Заедно с финансовия сектор и политиците, трябва да намерим начин да предоставим достъпни канали за кредити и да улесним изплащанията им.

Трябва да мислим нестандартно, за да намерим нови финансови инструменти, които да финансират търговските предприятия, които подкрепят ключовите дейности за овладяване и предотвратяване на пандемията. Нашите действия ще определят доверието на заинтересованите страни, репутацията и легитимността, докато се борим с тази буря.

В навечерието на Десетилетието на действията за изпълнението на Целите за устойчиво развитие, COVID-19 представлява истински тест. Ако успеем да застанем заедно и солидарно в битката срещу пандемията, това би означавало, че със сигурност имаме всичко нужно, за да постигнем Целите до 2030 и да създадем света, който желаем.

Публикацията е изготвена по материал на Глобалния договор на ООН – линк