Медийната грамотност като отговорност

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Медийната грамотност като отговорност

Pink Yellow Colorful Lighthouse Good Afternoon Instagram Story (

 

Форумът ще срещне представители на комуникационната общност, институции, стопански организации

На 29 април 2022 г. в Международния център на Уникредит Булбанк на ул. Аксаков 8, гр. София ще се проведе форум “Практически аспекти на медийната грамотност”, организиран от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” на МОН,  БДВО и Българската мрежа.

Форумът цели да постави на дневен ред актуалното състояние и различните аспекти на медийната грамотност в България. Участниците ще се опитат да очертаят заплахите пред информационната сигурност в кризисни ситуации и предизвикателствата пред различни аудитории за справяне с информационната лавина.

Подобряването на медийната грамотност е от ключово значение за осведомеността на обществото предвид условията на нестабилност, несигурност и информационна многозначност в света на пост-истината. Широкият обхват на понятието, към който се отнасят и достоверността и информационната осигуреност, дигиталната грамотност, разпознаването на речта на омразата и др., налага партньорство между теоретично ангажирани експерти и комуникационни специалисти от практиката, както и ангажираност на обществото. Затова форумът е възможност за сътрудничество между представители на бизнеса, гражданското общество, институциите, медиите и академичната общност.

Форумът ще е присъствен и ще се проведе във формат презентации и модерирана дискусия с участници от различни сектори. Програмата стартира в 09:00 часа с откриване от домакините на събитието проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК, и проф. д.н. Андреана Ефтимова, ръководител на проекта.

Предвидени са две встъпителни лекции – “Media Literacy as responsibility: reflections on the future of communications in a VUCA and post-truth world.” на проф. д-р Ана Ади от университета “Квадрига”, Германия и “Обратно влияние на постистината върху социалната реалност – фалшиви събития” на доц. Георги Лозанов от Софийския университет.

Сред водещите участници са доц. д-р Орлин Спасов, който ще говори за “Медийната грамотност в България в контекста на Мониторинг на медийния плурализъм 2021”, доц. д-р Александър Христов, д-р Мануела Тотева, Надя Обретенова и др.

По време на форума ще бъдат представени успешни проекти в областта на медийната грамотност – информационни ресурси, инструменти за проверка на факти и идентифициране на фалшиви новини. Сред ключовите теми са ефективността на дигиталните комуникации и значимостта на дигиталната грамотност.

Балансът между свободата и отговорността ще бъде дискутиран в панела, посветен на информационното осигуряване като част от медийната грамотност. Отразяването на фактите, позиционирането на брандовете, отговорността към заинтересованите страни са част от въпросите, по които ще разговарят представители на бизнеса, медиите, комуникационната общност и гражданското общество.

Форумът е със свободен достъп, след предварително записване на адрес office@bdvo.org

Домакин на Форума е Уникредит Булбанк.

Програма

08:30 – 09:00 Регистрация на участниците

09:00 – 09:30 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО

проф. д-р Веселина Вълканова – Декан, ФЖМК на СУ
проф. д.н. Андреана Ефтимова – ръководител на проекта

09:30 – 11:00 ОТКРИВАЩИ ЛЕКЦИИ

проф. д-р Ана Ади (Университета „Квадрига“, Германия)
Тема: „Media Literacy as responsibility: reflections on the future of communications in a VUCA and post-truth world“

доц. Георги Лозанов (ФЖМК, Софийски университет „”Св. Климент Охридски“)
Тема: „Обратно влияние на постистината върху социалната реалност – фалшиви събития“

11:00 – 11:15 КАФЕ ПАУЗА

11:15 – 13:00 ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Орлин Спасов (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност в България в контекста на Мониторинг на медийния плурализъм 2021“

Кристина Христова (Коалиция за медийна грамотност)
Тема: „Медийна грамотност във всички възрасти“

Екатерина Анчева (Директор комуникации в Уникредит Булбанк)
Тема: „Медиите и ролята им за финансовата грамотност“

aс. д-р Йордан Карапенчев (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност като защита от фалшиви новини“

Антон Андонов (Член на УС на БНТ)
Представяне на подкаста „МеГра“ на БНТ

Мария Черешева (Член на УС на АЕЖ)
Презентация на Factcheck.bg на АЕЖ

13:00 – 14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 15:45 CASE STUDIES В СФЕРАТА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Александър Христов (Параграф 42 / БАПРА)
Тема: „Съжалявам, ако сте хора. ПР и медийна грамотност в социалните мрежи“

Надя Обретенова (БНТ)
Тема: „Общественият дневен ред и подборът на теми в медиите“

Десислава Пенчева (сп. „Образование и специализация в чужбина“)
Тема: „Медийната грамотност и развитието на критичното мислене чрез качествено образование“

Бойчо Попов (Главен редактор на Investor.bg)
Тема: „Значението на мултиканалната информация в дигиталния свят”

Елена Матеева (докторант ФЖМК / Изпълнителен директор на БДВО)
Тема: „Използване на социалните медии от политическите партии за промяна на дневния ред на обществото”

д-р Мануела Тотева
Тема: „Ефективност на дигиталните комуникации в b2b сферата“

15:45 – 16:00 КАФЕ ПАУЗА

16:00 – 18:00 КРЪГЛА МАСА: ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ
Подтеми: Балансът между свободата и отговорността, отразяването на фактите, позиционирането на брандовете, отговорността към заинтересованите страни

УЧАСТНИЦИ:

  • д-р Ваня Бабанин (Европейската асоциация на комуникационните директори)
  • Иван Янакиев (Член на УС на БДВО)
  • доц. д-р Александър Христов (председател на БАПРА)
  • Красимира Величкова (Съветник на вицепремиера по ефективното управление)
  • Огнян Траянов (Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН)
  • Розита Еленова (СЕМ)

18:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Събитието е организирано по проект за провеждане на международен форум на тема: “Практически аспекти на медийната грамотност”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на МОН с договор № КП-06-МНФ-16 от 2021 год.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]