Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ – кампанията с екологична и социална перспектива

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ – кампанията с екологична и социална перспектива

Автор: Велина Филипова

 

ZZ_chart_2.3 (2)
Източник: “ЕС За Земята”

„Мащабите на замърсяването с нерециклируем отпадък от еднократна пластмаса за една календарна година за консумация на вода в детските градини в България възлизат на 242 млн. пластмасови чаши/година, равни на 550 тона пластмасов отпадък, с които може да се покрие половината дължина на Екватора ..“ Изчисление са направили еко-организациите „Грийнпийс“ и „За Земята“ съвместно със социалния предприемач ZERA.

Тази статистика отразява безотговорното отношение, което съвременното общество проявяваме към природата, а когато произвеждаме, консумираме и изхвърляме продукти в такива колосални размери, не можем да избегнем последствията. Естественият баланс, на който пречим със своите действия и с отказа си от реакция, ще бъде възстановен, разбира се, за наша сметка.

Неприспособената среда е едно от основните предизвикателства, пред които се изправят организациите и загрижените за околната среда граждани. Допълнително затруднение за интегриране на дадени решения създава и недостатъчната комуникация на проблема – хората не са запознати с последиците от замърсяването и начините за справяне с него.

Предложенията на ZERA – “Нулеви отпадъци”, които бяха представени по време на отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда, представляват част от алтернативните решения за справяне с проблема. Предметът на дейност на младата компания е изцяло фокусиран върху решения за необразуване на отпадък от еднократна пластмаса и съдържа конкретни подходи за изплъзване от тази информационна пропаст и смаляване на нейните размери. Mакар и да е още млад, проектът ZERA успява да се включи в различни събития и партньорства, за да покаже, че многократното използване на контейнери за храни и напитки, е едно от най-добрите решения в духа zerowaste.

Кого обхваща Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“?

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ е съвместен проект на Обществения Център по Околна Среда и Устойчиво Развитие-Варна и основателят на ZERA – Сабина Максимова. Проектът е вдъхновен от международната кампания на Грийнпийс „Свободни от пластмаса“ и се концентрира върху проблема с употреба на еднократни чаши за вода в детските градини. Мисията предлага на детските градини да заменят еднократните пластмасови чаши с метални чаши за многократна употреба с гравирани индивидуални визи за всяко едно дете. Тази мисия има за цел да внуши нови ценности за опазване на ресурсите на Земята и грижа към природата като измести превдо-културните внушения за удобството на непрестанното изхвърляне на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода в детската градина. 

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ обхваща три направления: детски градини, офиси и събития. Предложенията са свързани със замяна на посудата за еднократна употреба, с инсталиране на системи за пречистване на водата, които да заместят познатите диспенсери, както и с използване на изделия за многократна употреба по време на големи мероприятия. От ZERA посочват, че тези стъпки биха били достатъчни, за да спестим на планетата тонове пластмаса и въглеродни емисии, изхвърляни с производството и изгарянето на материала.

Защо говорим за социална перспектива на кампанията?

IMG_9638
Снимка: ZERA

Освен измеримите резултати в количество и обем на спестения НЕобразуван пластмасов отпадък, кампанията Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ има огромен образователен и социален ефект. Решенията неслучайно са насочени към звената образование, бизнес и събитиен мениджмънт. Те са значими по своята консумация, но и по степента на влияние, което оказват върху обществото.

Децата на възраст между 3-7 г. в момента формират своята ценностна система. По данни на “ЕС За Земята” над 240 милиона чаши годишно се изхвърлят само от детските градини в България. Ако те свикнат с идеята да използват не веднъж и да връщат на място, ще са научили най-важния урок – да ценят своето здраве и това на света около себе си. Ще пораснат отговорни и ще правят информиран избор. 

От друга страна, бизнесът е гъвкав и прилагането на екологични решения за офис пространствата също ще има по-мащабен резултат. Взимайки предвид факта, че работната среда рефлектира върху нагласите и личния живот на хората, можем да очакваме служителите да променят навиците си у дома и да послужат за пример в обкръжението си.

Що се отнася до мероприятията – те са знакови, посещавани, имат медийно отразяване и публична разгласа:

„Всяка година 4 000 000 българи посещават по няколко събития на живо, на всяко от което употребяват средно по 2,5 напитки в еднократни пластмасови или хартиено-пластмасови чаши”. Замяната им с чаши за многократна употреба на депозитна система ще произведе двоен положителен ефект – разбиране на нуждите на природата и на достъпните средства, с които можем да се погрижим за нея.

Каква е ролята на Българската мрежа на Глобалния договор?

Чрез инициативите под наслов „Скъсай с пластмасата”, които Мрежата организира по повод тазгодишното отбелязване на Световния ден на околната среда, БМГД се стреми да популяризира и приложи решенията за намаляване на използваната еднократна пластмаса в офисите на компаниите. Редица от членовете на Мрежата вече пристъпват към изпълнение на програми за намаляване на пластмасовия отпечатък и разделно събиране, с което задават отправната точка. Техният принос се изразява в проявата на висока култура и желание да се присъединят към мисията по спасяването на планетата.