Национален план по Пакта за младежта

Национален план по Пакта за младежта

 

Заснемане

Европейският пакт за младежта е иницииран от CSR Europe и призовава всички компании, социални партньори, предоставящи образователни услуги и други заинтересовани страни, да създадат и консолидират партньорства в подкрепа на младежкото включване и заетост.

В работата по изготвяне на Националния план Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, обобщи мнения, добри практики и идеи от представители на компании, младежки, браншови и професионални организации, образователни институции, учебни центрове, публична администрация и водещи професионалисти.

Националният план на България вече е официално публикуван на онлайн страницата на CSR Europe тук 

Можете да прочетете Националния план и на български език тук .

Това не е окончателният му вариант, а покана за партньорство и последваща съвместна работа. Очакваме Вашите допълнителни предложения и принос за неговата реализация. 

Всеки заинтересован да се включи по осъществяване на едно или повече от действията включени в Националния план, може да заяви своята готовност, попълвайки онлайн форма тук .

Запознайте се и с чуждестранните планове по Пакта за младежта на онлайн страницата на CSR Europe тук .

Дайте предложения, заявете своите ангажименти, присъединете се!