Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: “Пред висшето образование се откриват много нови възможности, стига да сме в състояние да ги използваме”

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: “Пред висшето образование се откриват много нови възможности, стига да сме в състояние да ги използваме”

11.05.2020 г.

2

УНСС е третият университет, който отговаря на нашите въпроси, целящи да покажат как висшите училища у нас реагират на кризисната ситуация и доколко успешно се справят с предизвикателствата, произтичащи от пандемията. За внедряването на онлайн обучението, за решаващата роля на студентската организация, както и за перспективите пред най-големия икономически университет в България, разказва ректорът проф. Д-р Димитър Димитров.

Какви промени предизвика COVID-19 във Вашия университет? 

Нашият университет от много години инвестира в електронизацията или по-точно в дигитализацията на обучението и на всички административни услуги, които предоставя на студентите и кандидат-студентите. Извънредната ситуация беше импулсът, който ни накара много бързо да направим крачка напред и то огромна крачка. Винаги е имало някаква психологическа бариера пред използването на нови методи за обучение. Всъщност тази криза отвори пред нас възможности, за които не сме си и представяли, че ще бъдат възможни. УНСС стана първият български  университет, който веднага след обявяването на извънредното положение премина изцяло към онлайн обучение на своите 20 хиляди студенти в електронната платформа Microsoft Teams. Благодарение на това учебният процес протича нормално и се провежда по график. 

С какви предизвикателства се сблъскахте при преминаването към електронно обучение? 

Стартирахме облачно обучение, базирано на Microsoft Teams. Всички колеги проявиха упоритост, взаимопомощ и искрено желание да се справят с това предизвикателство. Някои преподаватели вече бяха използвали продукта в свои проекти, други тепърва започваха. Колегите от университетския IT център стъпка по стъпка въвеждаха нови и нови елементи от виртуалната учебна среда. Така от 16 март УНСС започна изцяло онлайн дистанционно обучение във виртуални класни стаи. Разбира се, в началото имаше известни технически проблеми, но създадохме специална група за реакция, която много бързо намери решение на възникналите въпроси. Всички са много ентусиазирани, включително и студентите, които се включиха много бързо и с голямо желание в учебния процес. Студентският съвет на УНСС имаше ключова роля, тъй като през цялото време поддържаше комуникацията в социалните мрежи.

Какви действия предприе Вашият университет във връзка с преодоляване на последиците от COVID през призмата на 10те принципа на Глобалния договор на ООН? 

Студентският съвет на УНСС разпредели между студентите и служителите на дванадесетте блока на студентските общежития на нашия университет 300 защитни маски. Младите хора показаха, че с единодействие, солидарност и съпричастност можем да се справим с кризата. 

По предложение на Студентския съвет се взе решение наемите за общежитие през април и май да бъдат намалени с 50%. Заедно с това, студентите и докторантите, които в този период не ползват стаите си в студентските общежития, няма да заплащат консумативи за тях. 

В края на април Студентският съвет, съвместно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС), проведе в MS Teams онлайн обучение на тема „Младите хора и пътната безопасност“. Гост-лектори бяха г-н Настанимир Ананиев, експерт по пътната безопасност, и г-н Владимир Тодоров, председател на УС на Българската асоциация на пострадалите от катастрофи. Те засегнаха актуалната тема за пътната безопасност и отговорното поведение на пътя. С провеждането на уебинара колегите от Студентския съвет отново проявиха своето желание да бъдат полезни на младите хора и студентите, които представлявават.  Независимо от извънредната обстановка, те успяват да провеждат събития, възползвайки се от съвременните технически и комуникационни възможности.

Студентите на УНСС имат възможност да използват  дистанционно и електронните ресурси на библиотеката и на преподавателите. Необходимо е да се намери балансът между авторските права и възможностите за използване на учебна литература, но за нас това не е проблем. Предстои да решим въпроса с използването на някои платени бази данни на световни референтни организации, тъй като сега достъпът е само от сградата на УНСС, но това технологично е възможно. Обмисляме и как да споделим част от облачните ресурси, с които нашият университет разполага, в рамките на нашия Център за големи данни.

Какви са отзивите на студентите и преподавателите от въвеждането на електронно обучение?

Преходът към онлайн обучение се осъществи за 48 часа. Предпоставка за това беше създадената през последните години инфрастуктура и приложението на добри практики в сферата на електронизацията. Всичко това нямаше да бъде постигнато без усилията на специалистите от дирекция „Информационни технологии“ и на колегите от катедра  „Информационни технологии и комуникации“ в УНСС. 

Отзивите на студентите са положителни.  Доц. д-р Катя Михайлова проведе изследване сред студентите за начина на провеждане и организация на процеса. Резултатът – 5,89 по скалата от 1 до 7 – е повече от добър.

Как кризата промени и ще промени образованието?

Кризата стимулира образователните институции да се адаптират все по-успешно към потребностите на потребителите. И тази практика ще продължи.   

Оказа се вярно, че всяка криза дава възможности. Пред нас се отвориха не само нови възможности, а буквално един нов свят. УНСС е участвал в различни международни проекти, свързани с дигитализацията на обучението, но кризата ни накара да действаме много бързо. Платформите, с които разполагаме, дават много нови възможности – нов тип учебни материали, използване на мултимедия, електронни ресурси, достъпни за голяма аудитория.

Много от колегите започнаха да питат как да трансформираме този гигантски технологичен и културен скок, който нашият университет направи, в бъдещата си работа с българските и чуждестранните студенти. Така че пред висшето образование се откриват много нови възможности, стига да сме в състояние да ги използваме.

Разбира се, предстои ни още работа. Много важна е ролята на Министерството на образованието и науката в този процес. Необходимо е университетите да бъдат целево подпомогнати с финансови и материални ресурси за дигитализацията на обучението, за създаването на нови дигитални учебни материали и технологии и това трябва да стане много бързо, защото ни предстои кандидатстудентска кампания, нова учебна година. Дигитализацията е инвестиция в бъдещето и УНСС все повече върви към дигитален университет.

Какво ще се случи с кандидатстудентската кампания в УНСС? 

За да гарантира безопасността в условията на епидемията, университетът ни разработи специално за кандидат-студентите първата по рода си в България иновативна система за провеждане на онлайн приемни изпити. Системата, която е съобразена с най-новите дигитални технологии и гарантира пълна сигурност на кандидатстудентската информация, е базирана на изкуствен интелект, пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити. 

УНСС доказа, че е социално отговорен университет, като постави на първо място здравето на студентите, преподавателите и служителите.