Разширяваме екипа си: конкурс за “SDGs PROGRAMME MANAGER”

Colorful Geometric Join Our Team Instagram Story (Facebook Post (Landscape))

 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обявява конкурс за вакантна позиция “SDGs PROGRAMME MANAGER”

За да отговорим на разрастването на Българската мрежа и за осъществяване на амбициозната ни програма, увеличаваме екипа си. Търсим специалист по управление на проекти, който да се присъедини към екипа на Мрежата. 

Отговорности

  • Участва в създаването и планирането на локални проекти на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН, свързани с Целите на ООН за устойчиво развитие. 
  • Осъществява световни инициативи на Глобалния Договор на ООН, адаптирани според местните контекст, предизвикателства и нужди на бизнеса.   

Нашето предложение:

  • Възможност да работите за мрежа от отговорни компании и да имате конкретен принос за устойчивото развитие в/на България;
  • Възможност за професионално развитие и реализация;
  • Постоянен трудов договор;
  • Конкурентно заплащане.

Разбира се, по задачите ще работим активно заедно, като екип.

Вижте цялата информация за позицията 

Моля, изпращайте своите автобиографии и мотивационнo писмo на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg в срок до 10.02.2023 г. (включително).