Специален апел от Глобалния договор на ООН: Обединен бизнес в отговор на COVID-19

Специален апел от Глобалния договор на ООН: Обединен бизнес в отговор на COVID-19

picture-1

 

Глобалният договор на ООН отправя призив към всички компании за обединени действия, за да намалим скоростта на разпространение на вируса, да подкрепим служителите и да улесним непрекъснатостта и бързото възстановяване на бизнеса:

 1. Помогнете финансово: Дарете към Фонда за солидарен отговор на COVID-19 Световната здравна организация (COVID-19 Solidarity Response Fund)  или местни организации и партньори в изключителните им опити да помогнат с предотвратяването, откриването и справянето с новия коронавирус – конкретно тези, които са с най-големи нужди.
 2. Бъдете обединени: Бизнесът има отговорността да уважава, защитава, сътрудничи и подкрепя световната общност в нормализирането на ситуацията, в съответствие с десетте принципа на Глобалния договор на ООН и в духа на международната солидарност.

Силата на десетте принципа на Глобалния договор на ООН като инструмент за корпоративен отговор на пандемията

Глобалният договор на ООН отправя призив към бизнеса да базира отговора си към COVID-19 на десетте принципа:

Правата на човека

 • Гарантирайте, че всякакви мерки, въведени с цел адресиране на вируса, са достъпни без дискриминация от какъвто и да е вид, било то расова, възрастова, полова, религиозна, политическа, поради увреждания, националност, родно място, частна собственост, сексуална ориентация или други. 
 • Гарантирайте, че се обръща специалното необходимо  внимание за нуждите на най-маргинализираните и/или най-уязвимите.

Трудови норми

 • Реагирайте с гъвкавост, съчувствие и солидарност към въздействието върху служителите и бизнес партньорите ви, особено малките и средни предприятия. Усилията ви да ограничите финансовите загуби не трябва да са за сметка на здравето и правата на служителите ви.
 • Осигурете стабилен поток от приход и социални облаги въпреки гъвкавите работни условия: Оставането вкъщи поради болест, карантина или грижа за болни членове на семейството може да доведе до загуба на възнаграждение или работни позиции. Осигурете стабилен поток от приходи в тези случаи като обърнете специално внимание на жените във вашата компания, тъй като те често поемат тежестта на грижите, както и на работниците на несигурни работни позиции, като например нископлатени работници, работниците на временни договори или без социална защита.
 • Настоящите договори трябва да бъдат уважавани по възможно най-добрия начин. Връзката с доставчиците е ключова за осигуряването на добри работни условия по световните вериги за доставки като едновременно се предоставя подкрепа за постоянството на бизнеса чрез приемането на гъвкавост при изпълнението на  доставки и квоти. 
 • Прилагайте принципите за предотвратяване и осигурете безопасна работна среда като ограничите излагането на служители към коронавирус на работното място чрез въвеждането на лични мерки за предпазване (хигиена на ръцете), мерки за средата (почистване на повърхностите) и алтернативни условия за работа (прилагането на модел “работа от вкъщи” за възможно най-много служители, за да се ограничи контакта между хора).

Околна среда

 • Насърчавайте телекомуникацията и виртуалните срещи, тъй като това би имало благоприятен ефект върху околната среда поради по-ниските нива на въглеродни емисии от пътувания. Следете за ефектите от телекомуникацията и виртуалните срещи върху фирмения въглероден отпечатък, за да прецените кои практики могат да бъдат приложени дългосрочно.

Анти-корупция

 • Изграждайте доверие чрез комуникация и практики, които са последователни, широкообхватни и прозрачни.
 • Уверете се, че предлаганите продукти и услуги се разпространяват и продават етично.

Допълнителни указания: икономика и финанси

 • Компаниите и техните главни финансови директори могат да работят заедно с банки и инвеститори, за да подсигурят непрекъснатост на бизнеса и да овладяват въздействието на пандемията върху работата, особено там, където има риск от срив на приоритетни продукти и услуги, включително здравните, хранително-вкусовите и логистичните индустрии.
 • Банките могат да направят специални канали за достъпни кредити и да облекчат кредитните изплащания за актуалните кредитни продукти на най-уязвимите части на обществото и компаниите, които доставят продукти и услуги от първостепенно значение.
 • Търговските и инвестиционните банки могат да структурират смесени финансови инструменти, които деблокират филантропски и дарителски фондове, както и въздействащите инвестиции, за да финансират търговските предприятия, които подкрепят ключовите действия за превенция и овладяване на кризата.
 • Застрахователните компании могат да осигурят навременни и безпроблемни плащания на хора с краткосрочни увреждания и обезщетения за безработица за служители и работници, които са били афектирани от вируса.
 • Здравеопазването и здравно-осигурителните компании могат да работят заедно, за да облекчат финансовата тежест, която се пада върху пациентите, които имат нужда от моментална грижа поради пандемията.
 • Инвеститорите могат временно да облекчат условията за изплащане на продукти и активи с неизплатен фиксиран доход за компаниите, които доставят продукти и услуги от първостепенна важност.
 • Инвеститорите могат да инвестират в търговски предприятия, които подкрепят ключови действия за предотвратяване и овладяване на COVID-19

Публикацията е изготвена по материал на Глобалния договор на ООН – линк