стаж@bg – Студентско състезание за трансфер на знания и иновации

 

logo2Цел

България да бъде възприемана като страна с перспектива и възможност за реализация и да е част от световния обмен на знания, иновации и квалифицирана работна сила.

Задачи

  • Българските студенти, учещи в световни университети, да припознаят страната като перспективно и конкурентно място за професионална реализация, а не като място на последен избор.
  • Българските работодатели ефективно да се ползват от средствата, които европейските институции инвестират в сферата на образованието и иновациите, като получател на специалисти с висока, конкурентна и актуална квалификация.
  • Българските компании и студенти да обединят усилия и съвместно за увеличаване трансфера на знания и иновации в перспективни индустрии.

Стратегия

Платформата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е естествена среда за привличане на повече компании към инициативата. Дългогодишната работа на Интеграл за областта на образованието зад граница е създала уважавано име, както в университети, с които работят, така и измежду студентите, възползвали се от техните услуги през годините.

Резултати

  • Изготвяне на case book
  • Участие в изложението „Световно образование” – 1-10.10.2015 г.

 

Очакван ефект

Освен постигането на целите, стажантката програма ще има и силно мотивиращи ефект върху компаниите, особено при голяма публичност вътре в самите компании. Служителите ще бъдат стимулирани сами да потърсят начини за придобиване на по-съвременни и иновативни знания при наличие на реална и силна потенциална конкуренция.

 

 Заявление за участие