ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност и в условията на извънредно положение в България

Централата повиши допълнително мерките за сигурност с оглед на заплахата от COVID-19, за да гарантира сигурността на служителите си и надеждната работа по производство на електроенергия

switching-bannerТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност в условията на въведеното в страната извънредно положение заради заразата от COVID-19, с което допринася съществено за осигуряването на необходимите количества електроенергия за домакинствата и за работещите индустриални предприятия. 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази гъвкавост е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийна система. 

 

Централата произвежда 11% от електроенергията, която се потребява в страната. През последните седмици ръководството на електроцентралата предприе допълнителни мерки за безопасност във връзка със заплахата от COVID-19, с които се гарантират здравето на експлоатационния и ремонтния персонал. Проведен бе инструктаж на служителите и всички подизпълнители, въведени бяха допълнителни ограничения за достъп и мерки за постоянна дезинфекция на централата и превозните средства за превоз на работещите в нея. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури допълнителни лични предпазни средства и създаде условия всички, които работят на територията на централата да работят при спазване на необходимата безопасна дистанция от поне 2 метра. На част от служителите, чиито функции позволяват това, беше дадена възможност да работят от домовете си. 

“КонтурГлобал Марица Изток 3” притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).