5 сеп, Гданск – Конференция: Споделена отговорност. Как да увеличим прозрачността и ефективността на Европейската рамка за КСО.