#ProudOfOurMembers: VMware Bulgaria

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

#ProudOfOurMembers: VMware Bulgaria

vmware_072022_2

 

”VMware инвестира в инициативи за подобряване на заобикаляща ни среда и икономическия климат в България”, Диана Стефанова, вицепрезидент „Регионални стратегии за развитие“ във VMware

VMware Bulgaria e глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Какво е корпоративна устойчивост за VMware Bulgaria и групата VMware, към които принадлежи и компанията? Разкажете ни за международния опит, прилагането му в страната, лидерството на българския екип и интегрирането на устойчивостта в бизнес стратегията.

През 2020 г. VMware обяви своя амбициозен десетгодишен план, с който искаме да помогнем в борбата с глобалните предизвикателства, изграждайки справедлив, устойчив и адаптиращ се към новите условия свят. На глобално ниво VMware пое сериозен ангажимент по линия на директни и индиректни емисии от операционната ни дейност, включително от източниците на електричество, отопление и охлаждане на офис сградите ни. В рамките на 2030 Agenda сме си поставили за цел да намалим тези емисии с 50%. Гордост за нас е, че още през 2021 г. сме постигнали на 115% напредък на редуцирането им.

В нашата 2030 ESG Agenda са заложени 30 измерими цели със срок на изпълнение до 2030 година. Те са разделени в три категории:

  • Устойчивост: Да постигнем нулев въглероден отпечатък и декарбонизация на цялата дигитална инфраструктура на нашите клиенти и партньори.
  • Равенство: Да изградим достъпно, приобщаващо и справедливо бъдеще за всеки.
  • Доверие: Да осигурим и надградим доверието с всички заинтересовани страни.

Нашата 2030 ESG Agenda е фундаментална основа и генератор на ценностната ни система във всички наши операции – технологии, стратегия, бизнес организация и култура във всички държави, където VMware има офис или партньори.


Кои от Целите за устойчиво развитие припознавате като приоритетни?

VMware подкрепя 10-те принципа на Глобалния Договор по отношение на правата на човека, труда, околната среда и борба с корупцията. Най-близкият до дейността на компанията е номер 9: Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

VMware се ангажира да помага на клиенти си да постигнат целите им за устойчивост чрез декарбонизиране на операциите си. Чрез стимулиране на устойчиви иновации през методи като енергийно ефективно програмиране, устойчиви компютри и зелен софтуер, ние помагаме на клиентите да намалят въглеродния отпечатък на цифровата инфраструктура. От 2003 година насам използването на продуктите на VMware е спестило 1,5 милиарда кубични метри въглеродни емисии на нашите клиенти.

 

VMware Bulgaria има силна доброволческа програма, собствена академия Talent Boost за развитие на служителите, която правят компанията един от желаните работодатели, програма за работа с ученици и студенти, а новата им сграда в България е сертифицирана по BREEAM за въздействието върху околната среда. Кои са вашите най-значимите инициативи и дейности за устойчивост?

Устойчивото развитие е част от културата във VMware. Това, което прави подхода ни уникален, е идеята за работа в екип – не само вътре в компанията, но като цяло в обществото. Ние смятаме, че всички сме граждани на света и нашата философия е, че можем да си помогнем взаимно.

Вече 14 години работим успешно за развитието на образованието и ИТ индустрията в България. Компанията инвестира огромен финансов и човешки ресурс в програми и политики с обществена и социална насоченост, които се реализират в партньорство с университети, училища, неправителствени организации, професионални и браншови организации. Благодарение на ангажираността и активното участие на мениджмънта и служителите успяваме да реализираме успешни дългосрочни кампании за повишаване знанията на ИТ специалистите в България. Заедно с това насърчаваме все повече таланти да търсят реализация в ИТ сектора, подобряваме качеството на живот и жизнения стандарт на хора в неравностойно положение и насърчаваме екосъобразния начин на живот. А тази година създадохме стипендия за момичета, желаещи да следват компютърни науки или близки специалности.

В компанията стартирахме VMware Sustainability Ambassadors програма. Това са екипи, ръководени от служители в компанията, които са запалени по устойчивия начин на живот. VMware застава зад личните инициативи на служителите, защото оценява ползите, които те носят както за мотивацията и ангажираността им, така и за по-силната връзка с корпоративната култура и ценности. Именно затова компанията дава на всеки служител 40 работни часа годишно, които да инвестира в каузи по избор, които да подкрепя с труд и талант. Служителите са ангажирани с различни инициативи и активности, свързани с грижа към околната среда.

Така например Sustainability екипът обучава колегите ни за зелените практики, които могат да прилагат в офиса и у дома; насърчават използването на начини за превоз, които остават минимален въглероден отпечатък върху околната среда и организират лекции как да рециклираме правилно и да намалим потреблението на продукти за еднократна употреба, както и кампании за почистване и засаждане на дървета.

Офисът на VMware в Garitage Park е изграден в съответствие c общоприети световни стандарти за здравословното строителство – ВRЕЕАМ. В тях се включват много аспекти на устойчивото развитие – електроенергия, транспорт, здравословен начин на живот, използвани материали при строителството и обзавеждането на офисите, паркова среда, замърсяване, разделно събиране на отпадъци, иновации. В момента използваме и 100% електроенергия от възобновяеми източници в целия комплекс, а фотоволтаичните панели осигуряват над 25 000 kWh на годишна база. Всички офиси на VMware са смарт. Имаме огромно количество датчици, които позволяват да се контролират параметрите на работната среда. Така постигаме оптимални работни условия при минимално изразходвано количество енергия.

 

Представете екипа на VMware Bulgaria, който отговаря за корпоративната устойчивост.

“Помагай. Учи се. Вдъхновявай.“ е мотото на VMware Foundation – програмата за доброволчество на VMware, която мотивира  служителите ни да бъдат активни и ангажирани граждани. Една от целите на VMware Foundation е служителите освен да се включват в еднократни акции, да инвестират време и в работа с различни НПО-та, като всеки да допринася с неговите специфични професионални умения.

За целта компанията предоставя на всички служители 40 доброволчески часа годишно, които всеки може да използва в работно време, за да участва в каузи, близки до сърцето му. Може да регистрира своя инициативата в платформата на компанията или да открие там друга, която иска да подкрепи. 

За това се грижи работната група Sofia Heroes Giving Network, която зарежда колегите си с идеи и ентусиазъм и координира по-големите доброволчески мисии на компанията. В началото работната група стоеше зад организацията на повечето инициативи. Днес половината инициативи са по идея на самите служители.  Компанията дава на всеки служител 40 работни часа годишно, които да инвестира в каузи по избор, които да подкрепи чрез своето време, труд и талант.

Като допълнителен стимул, всеки служител, направил своите 40 доброволчески часа в рамките на календарната година, отключва грант от над 600 долара, предоставени от фондацията, които може да дари за кауза по собствен избор. Компанията също така удвоява дарената от служителите суми, като по този начин насърчава активната подкрепа на съдържателни каузи.

 

Как вашето присъединяване към Българската мрежа ще се отрази на сектора и бизнеса в България?

Актуалните предизвикателства в сферата на екологична, социална и корпоративна отговорност трябва да бъдат фокус на всеки бизнес, който трябва активно да инвестира в инициативи за подобряване на заобикаляща ни среда и икономическия климат в България. Ще се радваме да работим с Българската мрежа на Глобалния Договор в ползата на общото благо.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]