България се включи в провеждането на „Най-големият урок в света“

12047337_10203802623185053_5276306_nИнициативата се осъществява в партньорство между Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

28 септември 2015, София – Само ден, след като на юбилейната 70-а сесия на ООН световните лидери поеха най-амбициозния си ангажимент за по-добро бъдеще за всички хора на планетата, приемайки единодушно новите Глобални цели за устойчиво развитие за следващите 15 години – ученици от България се запознаха с тях и се ангажираха с предоставянето на креативни идеи за решаване на някои от съвременните предизвикателства.

Инициативата на УНИЦЕФ за провеждането на „Най-големият урок в света“ има за цел, освен да запознае децата и младежите с проблемите на бедността, неравенствата, достъпа до образование и т.н.,те да дадат своя принос – чрез свежи идеи, изобретателност, желание за промяна и реални действия – за да спомогнат за осъществяването на Глобалните цели и да ги превърнат от пожелание в реалност

Първият урок в България се проведе с петокласници в столичното 10-то СОУ „Теодор Траянов“ в присъствието на заместник-министърa на образованието и науката проф. Костадин Костадинов, г-жа Мария Хесус Конде, pредставител на УНИЦЕФ в България и г-н Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМ ГД на ООН).

17-те Глобални цели за устойчиво развитие се стремят към изключителни постижения в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично равновесие. И по-точно: изкореняване на крайната бедност; справяне с неравенствата и несправедливостта; борба с климатичните промени.

Но за осъществяването на тази амбициозна програма светът се нуждае както от волята и помощта на политическите лидери и на младите хора, така и от социалната отговорност на бизнеса, гражданския сектор, академичната общност и т.н.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН вече анализира и разпозна целите, които са актуални за България и най-вече тези, в чиято реализация бизнесът може да допринесе. Предстои ни да проведем ден на стратегическо планиране с нашите членове, за да начертаем Пътната карта на България за тяхното постигане.

На първо място несъмнено е образованието и грижата към подрастващите. Мрежата вече 3-та година провежда своя проект „Гордея се с труда на моите родители“, чиято цел е да възпита у децата отношение към труда, към парите като измерител на приноса на всеки, а не като самоцел и да им помогне в избора на професия. Той започна като събитие от типа „Ден на отворените врати за нашите деца“, през втората година беше надграден с обмен на посещения на деца между компаниите, а през тази година ще има и Базар на професиите, отворен за всички деца.

Останалите цели, които Българската мрежа определя като приоритетни са тези, които адресират здравословния начин на работа и живот, икономически растеж и достоен труд, иновациите, отговорното потребление, устойчивите градове и общности, мир и справедливост. А начинът за постигане на всяка една цел е отговорен бизнес спазвайки 10те принципа на Глобалния договор и партньорство, иновативност и синергизъм чрез колективните проекти, които Българската мрежа развива.

„Със всички свои действия ние трябва да отстояваме мотото на организацията ни: бизнесът – сила за добро. Отговорният бизнес спазва законите и прилага социална отговорност, но всъщност най-важна трябва да е отговорността ни към вас – децата! Вие сте бъдещето на тази планета, но за да имате възможността да се развивате и да творите в един по-добър свят, ние трябва да действаме тук и сега, за да осигурим това“, каза г-н Огнян Траянов, Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

От своя страна, децата посочиха като най-големи предизвикателства за съвремието ни недохранването и в същото време – разхищаването на храна; замърсяването на околната среда и унищожаването на растителни и животински видове; липсата на отговорно потребление и на достъп до качествено образование и здравеопазване.

„Днес ние поемаме ангажимент към вас и гледаме с оптимизъм и на вашия собствен принос в тази обща кауза – след 15 години, когато обърнем поглед назад, искаме да сме в състояние да си кажем, че сме направили Земята едно по-добро място за живеене. Искаме да видим повече сигурност за всяко момиче и момче и да сме премахнали крайната бедност. Важната предпоставка за това е достъпът до качествено образование, здравеопазване и справедливи шансове за достоен труд“, каза г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България.

В своята универсалност Глобалните цели за устойчиво развитие са предназначени за всеки един човек, но и зависят от всеки един човек! Сегашните ученици ще са тези, които ще бъдат основен двигател на промяната през следващите 15 години, какъвто е и обхватът на Целите (2015 -2030 г.) Затова е толкова важно те да научат „Най-големият урок в света“.

Допълнителна информация:

–          Кои точно са 17-те Цели за устойчиво развитие – вижте тук: http://bit.ly/1MuFuls

–          Декларацията на световните лидери за поетите ангажименти и визията им за положителна промяна на света – прочетете тук: http://bit.ly/1Wml7J2

За Глобалния договор на ООН:

Глобалния договор на ООН ангажира компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите на устойчиво развитие под мотото „Бизнесът – сила за добро“.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обединява компании, неправителствени организации и университети, които обменят опит и създават колективни проекти с обществена значимост и положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:

Марина Стефанова, Българска мрежа на Глобалния договор

Тел: 02/ 4282 015; имейл: secretariat@unglobalcompact.bg

Меглена Генева, Българска мрежа на Глобалния договор

Тел:0888 444 140; имейл:mgeneva@technologica.com

no images were found