Наистина ли трябва да отидем до Милано за да спасим света? БМГД на Милано Експо 2015

Представител на Българската мрежа на Глобалния Договор взе участие в конференция „Last Call to Europe 2020”, организирана от CSREurope и Милано Експо.

От 1 май до 31 октомври2015г. под мотото Прехрана за планетата, Енергия за живот /Feeding the Planet, Energy for Life/ сепровежда Световното изложениеМилано Експо 2015.

Първите изложения са в Париж 1844г. и Лондон 1851г. и от тогава насам светът се обединява на всеки 2-3 години за да обърне внимание на значими за обществото теми.

Милано Експо е най-голямото до сега събитие, посветено на храната – празник и среща на култури и светове, пътешествие около света, изложение на човешкия прогрес.

В продължение на шест месеца 140 страни и международни организации показват най-добрите технологиии отговори на жизненоважната нужда да гарантираме здравословна, безопасна и достатъчна храна за всички, опазвайки планетата и нейното равновесие.

Над20 милиона посетители на територияот 1.1 милиона м2 могат да видят различни култури, храни и да почерпят идеи за справяне с прехраната.

Именно по време на Експото CSREurope и Милано Експо организираха специална конференция „Last Call to Europe 2020”, на която чрез Манифеста бе отправен призив за действие към компаниите и правителствата за да отговорят на предизвикателствата, дефинирани в Стратегия 2020. Конференцията бе платформа за среща на иновативните виждания на компаниите за устойчивост.

Със сигурност със средствата за Експото могат да се нахранят много от гладуващите – по данни на ООНима 2 милиарда хронично недохранени или гладни хора, а в същото време всяка година се изхвърлят 1.3 милиарда тона храна.

Така погледнато пътуването до Милано е (излишен) разход на средства и енергия и няма да спасим света. Но едно толкова мащабно събитие може да бъде поглед в миналото и бъдещето, да предизвика сериозно внимание към въпросите, свързани с храната и енергията и решимост за конкретни действия.
Автор: Даринка Георгиева

Снимки: автора иSodalitas Fondazione

no images were found

–––––––––––––

CSREurope е най-голямата водеща европейска бизнес мрежа за КСО, в която членуват над 70 корпорации и 42 национални партньорски организации бизнес мрежи.

Българската мрежа на Глобалния Договор е нейн национален партньор.

Чрез своите проекти „Отговорният избор” и Отбелязване на Световния ден на околната среда Българската мрежа на Глобалния Договор се фокусира върху отговорното потребление и устойчивия начин на живот.