Българска мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН, е сдружение на компании и неправителствени организации, в които всички вярваме че:

  • мисията на човека е да бъде полезен;
  • свободният труд е творчество;
  • само създавайки за другите, можеш да създадеш себе си, и
  • по този начин можеш да бъдеш пример за децата си.

Българската мрежа обединява отговорните компании и има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Създадохме стил на работа и традиции как да обединяваме капацитет, за да постигнем ново ниво на Корпоративна Социална Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална Отговорност.

Мрежата не просто спазва десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Вярваме, че отговорният бизнес е основната двигателна сила за развитие на обществото.

Българската мрежа е национална партньорска организация на CSR Europe – водещата европейска бизнес мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност.  Организацията обединява над 10 000 предприятия на местно, европейско и глобално ниво и подкрепя бизнеса и индустриалните сектори в тяхната трансформация и сътрудничество към практически решения и устойчив растеж. CSR Europe работи за системни промени и се стреми заедно с европейските лидери и заинтересовани страни към създаване на стратегия за Устойчива Европа 2030.

Член на:
лого