Корпоративната социална отговорност на малкия бизнес

Корпоративната социална отговорнoст на малкия бизнес

Как малките компании разбират и прилагат корпоративната социална отговорност (КСО)? Имат ли ресурси да помагат за решаването на обществени проблеми или усилията им са незначителни, и съответно, остават незабелязани?

marinastefanova1Отговори на тези въпроси дава първото за България емпирично изследване, което  обхваща 309 малки и средни компании и проследява факторите, практиките и крайните резултати от КСО дейностите им в периода 2012 – 2014 година. Негов автор е д-р Марина Стефанова, дългогодишен експерт и изследовател на КСО в България и Директор устойчиво развитие в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

„Темата е изключително актуална, защото МСП формират 7,5% от българската икономика и от тяхното приобщаване към ценностите на КСО зависи дали това ще остане бутикова политика в корпоративната култура на големите компании или ще се превърне елемент от идентичността и ежедневието на повече малки фирми“, подчерта г-жа Стефанова при официалното представяне на резултатите по време на публична лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по-рано тази седмица.

Ето и някои от най-важните изводи:

Почти 40% от МСП разбират „КСО“ като политики и практики, интегрирани чрез бизнес процесите за вземане на решения с цел минимизиране на негативния ефект и ангажиране на нейните заинтересовани страни и само 4% – като дарителски инициативи.

Авторът доказва, че върху приобщаването на МСП към КСО оказват влияние вътрешни и външни фактори като наличие на интерес, изисквания и партньорство от страна на най-важните заинтересовани страни, пречки и стимули за насърчаване на тези дейности.

Още по-значимо е доказателството, че извършването на КСО дейности (развитие на служителите, екологични и социални инициативи, организационни подобрения) влияе пряко и значимо върху конкурентоспособността на МСП (финансовото им представяне, удовлетвореността на клиентите и служителите и подобряване на репутацията на компанията).

Изследването дава и насоки към мултинационалните корпорации, представителите на правителството и неправителствените организации за това как успешно да подпомогнат малкия бизнес при внедряване на КСО практики в ежедневието.

rezonans_Marina В предаването „Резонанс“ по телевизия „Евроком“ г-жа Стефанова представи резултатите от изследването си. Гледайте запис от интервюто с нея тук.