Огнян Траянов беше избран за председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

O.TrajanovОгнян Траянов е новият председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той, както и Националният съвет(НС), бяха избрани отОбщото събрание на организацията. Членове на Националния съвет са компаниите Овергаз Инк., Софарма АД, КонтурГлобал Марица Изток 3, ТехноЛогика ЕАД, Девня Цимент АД, Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Висше училище за застраховане и финанси.

Г-н Траянов е собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика и един от съоснователите на Българската мрежа. През последните 5 години като член на НС , той активно работи за изграждането на организацията, консолидирането на желанията и вижданията на членоветей и дефинирането на нейните стратегически цели и проекти.

„Визията ми за развитието на Българската мрежа на ГД на ООН е тя да продължи да бъде не само ретранслатор на принципите на Глобалния договор, а творчески да ги адаптира към нуждите на нашето общество. Ние няма да се съсредоточаваме върху това да сме представител на България в Глобалния договор, а ще бъдем част от него и ще споделяме своите добри практики. Българската мрежа доби идентичност чрез своите проекти – значими, силни и разпознаваеми. Колективните ни проекти създават добавена стойност за компаниите и техните служители и ние ще продължим да ги развиваме.“, каза Огнян Траянов след избора му за председател.

Българската мрежа обединява 28 члена,които създават колективни проекти с обществена значимост и имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Проектитеи инициативите, които се реализират към настоящия момент са „Гордея се с труда на моите родители“, „Стаж@bg“, Световен ден на околната среда и „Отговорният избор“.

Поздравителен адрес – Огнян Траянов председател БМ ГД ООН