ПУБЛИКАЦИИ

Публикации

Публикациите на Глобалния договор покриват широк кръг от теми, всяка от тях, посветена на сближаването на бизнеса с агенциите на ООН, синдикатите, гражданското общество и правителствата с цел възприемането на десет универсални принципа в сферата на човешките права, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Те съдържат материали, съставени и публикувани от Българската мрежа на ГД, както и международни публикации, дело на централния офис на ГД  в сътрудничество с други организации.
Някои от тях са преведени на български език.