Присъедини се

Като доброволна инициатива Глобалният Договор търси широко участие на различни бизнес и други организации. За да се присъедини към Глобалния Договор, Вашата организация и/или компания трябва да:

  • Попълни писмото-образец на английски език, адресирано до генералния секретар на ООН Кофи Анан, в което се посочва дата на присъединяване към ГД, име на компанията, както и име и длъжност на най-високопоставения служител във Вашата организация/компания (в оставените за целта празни полета).
  • Най-високопоставения ръководител трябва да подпише писмото за присъединяване към ГД
  • Попълни и разпечата краткия формуляр (една страница) с основни данни за компанията – адрес, дейности на английски език.

Изпратете двата документа (писмото – образец, както и формуляра с данни за компанията) по поща до ?Българската мрежа на Глобалния Договор на следния адрес в България:
Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН
бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 169, офис 112
София 1504, България

За повече информация, както и за помощ при подготвянето на документите, моля, да се свържете с екипа на Глобалния договор на:

Teл: (+359 2) 96 96 100 Факс: (+359 2) 981 31 84

ел. поща: globalcompact@undp.bg

Вашето писмо образец за присъединяване към мрежата на Глобалния договор в България, както и формуляра с данните на компанията ще бъдат изпратени в главния офис на Глобалния договор в Ню Йорк. Името и интернет страницата на Вашата организация/компания ще бъдат публикувани в българския и международния сайт на Глобалния договор www.unglobalcompact.bgи www.globalcompact.org

Писмо образец за присъединяване на частни компании

Формуляр с основни данни за компанията

Писмо образец за присъединяване на неправителствени организации

Формуляр с основни данни за неправителствената организация