КСО Отличия

2708_Awardslogogeneral

Европейските отличия в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” ще отличат подобаващо най-добрите КСО практики в Европа.

Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на инициативата, която цели:

  • –  да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото;
  • –  да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;
  • –  да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми.
  • –  да насърчи споделянето на добри КСО практики през границите на Европа;
  • –  да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото между бизнеса и
    организациите с нестопанска цел;
  • –  да покаже българския принос в развитието на КСО.

Компаниите могат да участват в една от двете категории според мащаба си:

        1. Партньорски проекти на малки и средни предприятия.

        2. Партньорски проекти на големи компании.

Повече обща информация можете да намерите тук

За да кандидатствате за Европейските КСО отличия, моля, продължете оттук.

За да подкрепите проекта, моля, прочетете Покана за спонсорство.

За да станете наш медиен партньор, моля, прочетете Покана за медийно партньорство.

Регионални форуми

Оценяване

Партньори

Кандидатури