SDG Ambition Accelerator 2024 е отворен за записване. Присъединете се сега!

Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН обявява началото на SDG Ambition Accelerator, тримесечна програма, предназначена да ви помогне да си поставите амбициозни корпоративни цели, които ще ускорят интегрирането на 17-те цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs) в управлението на основния ви бизнес.

Програмата на Глобалния Договор на ООН, разработена в партньорство с Accenture, 3M и Project Management Institute, вече достигна над 80 страни и 1,600+ компании от 40+ индустрии и от началото на 2024 г. ще се осъществява и в България.

Защо да се присъедините?

Светът не постига напредък по Целите за устойчиво развитие с необходимите темпове и мащаб. Въпреки че все още е възможно да наваксаме с Програма 2030, ще са необходими спешни, мащабни действия с множество заинтересовани страни, за да се ускори драматично напредъкът. Компаниите трябва да заемат ясна позиция и да демонстрират смело лидерство, за да трансформират бизнес моделите и икономиките, така че да станат по-справедливи и приобщаващи.

Ползи от програмата

  • Принос към Целите на ООН за устойчиво развитие: Приведете бизнес стратегиите си в съответствие с целите и получете рамка за интегриране на устойчивостта във вашите основни бизнес практики и цели.
  • Подобрена бизнес производителност: Целите за устойчиво развитие представляват значителна пазарна възможност и компаниите, които синхронизират стратегиите си с тях, вероятно ще се представят по-добре финансово в дългосрочен план чрез нови бизнес възможности, намалени разходи и подобрено управление на риска.
  • Достъп до ресурси и експертен опит: Ще получите достъп до експертни насоки, възможности за партньорско обучение и възможности за работа в мрежа с други компании, ангажирани с устойчиви бизнес практики.
  • Подобрени иновации: Като приоритизирате Целите, можете да стимулирате иновациите и да разработите нови продукти, услуги и бизнес модели, които отговарят на нуждите на един бързо променящ се свят.
  • Засилена устойчивост: Ще бъдете по-добре подготвени да се справяте с и да се адаптирате към променящите се пазарни условия, като същевременно ще сте подготвени зарегулаторните промени, което може да ви помогне да останете конкурентоспособни в дългосрочен план.
  • Готовност за отговор на новите разпоредби от ЕС за корпоративна устойчивост: Разпоредбите изискват интегрирани действия и мониторинг на въздействието върху устойчивостта от страна на компаниите. Въпреки че не всички компании ще бъдат задължени незабавно да се съобразят с изискванията, предприятията, които са част от веригите за доставки, също ще бъдат засегнати доста бързо. Акселераторът ще даде възможност на компаниите да изградят вътрешен капацитет и да се подготвят независимо от размера на бизнесаи къде се намират в своето пътуване към устойчивост.

Как да се включите?

Регистрацията за SDG Ambition Accelerator вече е отворена за компании, които са част или биха били желали да бъдат от Глобалния договор на ООН. Заявки ще се приемат до 15 януари 2024 г., а програмата ще се проведе в периода февруари – април 2024 г.  

За да кандидатствате, посетете unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition и се свържете с мрежата на Глобалния договор България, Ивана Цветкова, мениджър Програми и Цели за устойчиво развитие, programs@unglobalcompact.bg, +359 889 213 029.

Информационна брошура за програмата може да намерите тук.

Ще се присъедините ли към общата ни мисия за постигане на Целите за устойчиво развитие?

Очакваме ви!