Better Hospitality Initiative

BHI-EMAIL

Инициативата “Better Hospitality Initiative” (BHI) се осъществява от водещите локални мрежи на Глобалния договор на ООН в сферата на устойчивия туризъм. Тя подкрепя трансформацията на сектора към въглеродна неутралност чрез повишаване на осведомеността и изграждане на умения сред лицата, отговорни за вземането на решения в сектора, модериране на групи за взаимно обучение и създаване на осезаеми стимули за бизнеса за планиране и прилагане на конкретни мерки.

Защо да се включите в инициативата?

Присъединете се към BHI, за да почерпите опит от своите колеги, както и от лидери на пазара като EarthCheck, International Finance Corporation, Science Based Target Initiative или Tripadvisor!

Предимства от участието в “Better Hospitality Initiative

  • Ще се запознаете с инструменти и подходи за декарбонизация.
  • Ще научите как да финансирате декарбонизацията.
  • Ще можете да използвате устойчивото развитие за маркетинг цели.
  • Ще се включите в обмен на стратегии и опит от други компании в сектора чрез групи за обучение на ръководители.
  • Ще получите сертификат за завършване на програмата от водещите локални мрежи за устойчив туризъм на Глобалния договор на ООН
  • Ще имате възможност да спечелите наградата Better Hospitality Award и по този начин да получите подкрепа за проект или стратегия за устойчивост на вашата компания.

Целева група

Хора, отговорни за вземането на решения като инвеститори, собственици на хотели и хотелиери.

Регистрирайте се за една от встъпителните сесии на Better Hospitality Initiative, които ще се проведат на 19.09 (на английски език) и на 21.09 (на испански език) и научете повече за инициативата и как да участвате в нея: https://www.globalcompact.ch/bhi

 

ВИЗИЯ 2025: Да превърнем туризма в един от двигателите на Глобалния договор на ООН

До 2025 г. водещите локални мрежи на Глобалния договор на ООН в сферата на устойчивия туризъм, в сътрудничество със своите партньори от академичните среди, бизнеса и гражданското общество, ще утвърдят туризма като сектор, признат в рамките на Глобалния договор на ООН за

  • неговата активна общност,
  • неговата институционализирана и практическа подкрепа за участващите в него,
  • въздействието му върху устойчивата трансформация на бизнеса.

Инициативата “Better Hospitality” допринася за осъществяването на Визия 2025.