15 години Глобален договор на ООН. Световни чествания

С над дузина международни срещи в периода 23-25 юни локалните мрежи и членовете на Глобалния договор на ООН отбелязах 15-ата годишнина на инициативата в седалището на ООН в Ню Йорк.

Българската делегация участва в събитията, които завършиха с пленарно заседание в залата на Общото събрание на ООН на 25 юни. Сесията събра над 1000 световни лидери от бизнеса, правителството и гражданското общество, за да се направи равносметка на петнадесет години от корпоративната устойчивост, както и да очертае пътища за развитие.

Участниците обсъждаха ключови въпроси в четирите направления на ГД, като подчертаха напредъка и продължаващите предизвикателства в различни отрасли, сектори и страни. Освен това, на екипът на честванията по случай 15 години Глобален договор представи подробен отчет за оценка на въздействието на инициативата върху световното движение за корпоративна устойчивост.