Обертюр Фидюсиер се присъединява към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Обертюр Фидюсиер се присъединява към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, продължавайки своя активен ангажимент към инициативи за устойчивост и социална отговорност.

Отговорните бизнес практики се превърнаха в стратегическа необходимост, като предприятия в различни сфери осъзнават важността на етичните, устойчивите и социално осъзнати действия. Обертюр Фидюсиер, световен лидер в индустрията на защитен печат, приема ролята на лидер в тези усилия, присъединявайки се към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

В своята ангажираност с отговорните бизнес практики, Обертюр Фидюсиер интегрира социални, екологични и икономически аспекти във всички сфери на своите операции.Един от ключовите стълбове на отговорните бизнес практики е устойчивата околната среда. Промените на климата и изчерпването на ресурсите са спешни глобални предизвикателства, които изискват действия от всички сектори.

С активни стъпки към минимизиране на отрицателните въздействия и максимизиране на положителния принос, Обертюр Фидюсиер прилага мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, пестене на енергия и вода и насърчаване на използването на възобновяеми ресурси. Възприемайки устойчиви практики, компанията допринася за световните усилия за смекчаване на глобалното затопляне и защита на нашите екосистеми.

Друг важен аспект на отговорните бизнес модели е социалната отговорност. Това включва приоритизиране на благосъстоянието на служителите, насърчаване на разнообразието и приобщаването и ангажиране с местните общности. Чрез осигуряване на справедливи трудови практики, осигуряване на безопасни условия на труд и подпомагане на благосъстоянието на служителите, Обертюр Фидюсиер може да подобри производителността, да привлече таланти и да изгради дълготрайни взаимоотношения с работната сила, чрез техния устойчив подход „Oberthur Production System“.

Етичното управление и прозрачността са основни стълбове на отговорните бизнес практики на Обертюр Фидюсиер. Със своя Етичен кодекс и спазване на всички правни и регулаторни стандарти, компанията се стреми да изгради доверие с клиенти, инвеститори и обществото.

Обертюр Фидюсиер демонстрира, че отговорните бизнес практики не са просто нещо препоръчително, а са съществена част от корпоративния пейзаж. Възприемането на устойчивост, социална отговорност и етично управление е не само правилното нещо, което трябва да направим, но и има добър бизнес смисъл.

 

За Обертюр Фидюсиер

Oberthur Fiduciaire е световен лидер в индустрията на защитен печат с 3 (три) предприятия в Европа, в които работят над 1000 високо квалифицирани специалисти. Компанията е основана през 1842 г. във Франция, а през 1940 г. отпечатва първите си банкноти за Banque de France. През 2013 г. е създадено и стартира дейността си Обертюр Фидюсиер АД, съвместно предприятие между Oberthur Fiduciaire и печатницата на Българска Народна Банка.